Posłowie chcą bronić rolników przed nieuczciwymi praktykami supermarketów

Wczoraj w Sejmie posłowie w ramach pierwszego czytania zajęli się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 

 

\"rolnictwo,

Proponowane przepisy mają wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe między nabywcami a producentami produktów rolno-spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw. 

Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom takim jak m.in. wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie dodatkowych opłat.

Zgodnie z projektem, każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją.

Projekt zakłada, że zakazane będzie nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy (np. nieuzasadnione rozwiązanie umowy). Proponowane przepisy byłyby stosowane, jeżeli łączna wartość obrotów – w roku wszczęcia postępowania lub w którymś z dwóch lat je poprzedzających – między nabywcami i dostawcami produktów przekracza 50 tys. zł oraz obrót dostawcy lub nabywcy (w roku poprzedzającym postępowanie), który stosował przewagę kontraktową  przekroczył 100 mln zł.

Projekt uzasadnił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w bloku głosowań.

 

Redakcja AgroNews, fot.:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here