Posłowie wspierają rząd w negocjacjach ws. WPR po 2020

Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W uchwale Sejm wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Dokument zawiera priorytety Polski w tej kwestii.

rolnik, rolnicwto, portal rolny, Sejm, WPR, Jurgiel, negocjacje WPR, WPR po  2020


Za przyjęciem uchwały zagłosowało 428 posłów, przeciw był jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się w uchwale do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, aby „w trakcie prac nad unijnym budżetem, przejściowe trudności, przed którymi obecnie stoi Unia Europejska, nie przysłoniły fundamentalnych potrzeb jej obywateli, które są zaspokajane poprzez prowadzenie wspólnej polityki rolnej”.

Współfinansowanie dopłat zagrożeniem


– Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii – czytamy w uchwale.

Zdaniem posłów „proponowane w ramach debaty na temat europejskiego rolnictwa zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych, a szczególnie o charakterze dobrowolnym,  poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji”.

Wyrównanie dopłat


Jednocześnie Sejm RP domaga się zapewnienia równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym.


– Dla realizacji tego celu konieczne jest między innymi odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi. Utrzymanie, nadal obowiązującego, niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli ze względu na przynależność państwową (…) oraz narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii – czytamy w uchwale.

Poprawa opłacalności produkcji, wzmocniona pozycja rolników


Sejm dostrzega również „potrzebę aktywnej polityki na rzecz stabilizacji rynków rolnych, wzmacnianie siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu rynkowym, oraz wprowadzania bardziej skutecznych instrumentów zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym”.

oprac. Kamila Szałaj, fot. Sejm RP/Krzysztof Białoskórski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here