Posłowie zajmą się kwestią kredytów zabezpieczonych ziemią

Dziś Sejm zajmie się trzema projektami nowelizacji ustaw regulujących sprzedaż ziemi w Polsce. Chodzi o ułatwienie zaciągania kredytów zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach rolnych.

 

\"rolnictwo,

 

Swoje projekty złożyły kluby parlamentarne: Nowoczesna, Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Wszystkie trzy projekty modyfikują przepis, w myśl którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości. Przepis ten sprawia, że banki powstrzymują się od udzielania kredytów, których zabezpieczeniem miałyby być hipoteki ustanowione na nieruchomościach rolnych.

Posłowie Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej proponują w swoich projektach podniesienie maksymalnych sum takich hipotek. Projekt grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość proponuje uchylenie tego przepisu, a tym samym umożliwienie kształtowania sumy hipoteki na nieruchomości rolnej przez strony umów, bez ingerencji państwa.

Ponadto projekt z druku 660 m.in. modyfikuje ustawową definicję nieruchomości rolnej oraz rozszerza katalog wyłączeń od przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych. Poselska propozycja zawarta w druku 672 dotyczy m.in. wyłączenia spod obowiązywania ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa transakcji, które są następstwem czynności prawnych podjętych przed wejściem w życie tego aktu prawnego, czyli przed 30 kwietnia 2016 r. Ostatnia z poselskich propozycji, zawarta w druku nr 673, dotyczy m.in. wyłączenia spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego m.in. nieruchomości będących drogami wewnętrznymi.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/werktuigendagen

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here