Powstanie nowa inspekcja ds. bezpieczeństwa żywności

Resort rolnictwa pracuje nad reformą instytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce.

 

\"\"
 

Ma ona opierać się na podejściu „od pola do stołu” stanowić bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej. Polegać będzie na zintegrowaniu wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym. Konsekwencją takiego podejścia jest potrzeba skonsolidowania wszystkich instytucji zaangażowanych w nadzór nad tym łańcuchem.

Obecnie taki nadzór sprawują 3 inspekcje nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a także w części swoich kompetencji Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzorowana przez Ministra Zdrowia, a także Inspekcja Handlowa funkcjonująca w ramach struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj także:
Ekspert: Kontrolą żywności powinna zajmować się jedna instytucja

W myśl opracowanej koncepcji planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej.

– Z punktu widzenia obowiązków nałożonych na organy państwa, skonsolidowanie inspekcji zapewni lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie bazy laboratoryjnej, specjalistycznego sprzętu dotychczasowych inspekcji, a także ich zasobów kadrowych i majątkowych. Na skutek połączenia inspekcji zostaną także wyeliminowane przypadki dotyczące dublowania się lub nakładania kompetencji w niektórych obszarach objętych nadzorem, a jednocześnie nastąpi zintegrowanie procesów, które obecnie są rozczłonkowane i rozproszone w wielu instytucjach. Zintegrowana w nowej inspekcji kontrola szeroko rozumianego bezpieczeństwa i jakości  produktów, które trafiają bezpośrednio do konsumenta zapewni pełniejszą ochronę zdrowia i lepiej zabezpieczy interesy konsumentów. Konsolidacja pozwoli na szybsze i kompleksowe przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy zapobiegając zwielokrotnianiu ich poprzez dotychczasowe, odrębne instytucje, co niejednokrotnie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej – czytamy w komunikacie resortu rolnictwa.

Zdaniem ministerstwa rolnictwa, należy zintegrować wszystkie zadania związane z nadzorem w łańcuchu żywnościowym, a nie tylko te podległe resortowi rolnictwa.

– Bardzo ważne jest ustanowienie  organów  Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności  na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym jako organów administracji niezespolonej. Za przyjęciem takiego zhierarchizowanego modelu organizacyjnego nowej inspekcji przemawia charakter jej zadań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a w konsekwencji ochronę zdrowia i życia konsumentów – informuje ministerstwo.

Zdaniem kierujących resortem rolnictwa, skonsolidowanie wielu rozproszonych do tej pory procesów kontrolnych zapewni także optymalne wykorzystanie zasobów finansowych, administracyjnych i techniczno-laboratoryjnych.

Niezależnie od  sposobu utworzenia PIBŻ, poprzez przejęcie istniejących instytucji  lub utworzenie nowej inspekcji resort rolnictwa proponuje powołanie zespołu do spraw reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce. Zdaniem resortu zapewni to ciągłość działań konsolidowanych inspekcji przed formalnym powołaniem instytucji.

Przewiduje się, że nowa inspekcja zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here