Pozwolenie wodnoprawne – jak je zdobyć?

Od roku 2010 rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie, tzw. dopłaty ONW, pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz dopłaty do zalesiania gruntów rolnych muszą spełniać dodatkowe normy „Dobrej kultury rolnej” zgodnie z ochroną środowiska dotyczące posiadania pozwolenia wodnopprawnego.

Woda stanowi surowiec strategiczny, dlatego jej pobór jest regulowany prawem. Bez pozwolenia można wykorzystywać – do celów domowych oraz gospodarczych – wyłącznie wodę powierzchniową znajdującą się w granicach gruntów właściciela i to w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę.

Korzystanie z wód powierzchniowych płynących oraz stojących lecz stanowiących własność publiczną, a także wód podziemnych (w ilości  powyżej 5 m3 na dobę) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jest ono zarazem pozwoleniem na montaż instalacji nawodnieniowej. Reguluje to Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019). Organem wydającym decyzję w sprawie pozwolenia wodnoprawnego jest starostwo powiatowe. Dokument wydawany jest na wniosek, do którego dołącza się zgodnie z art. 131 Prawa wodnego:

 1. operat wodnoprawny (2 egz),
 2. decyzję o  lokalizacji inwestycji celu publicznego lub  decyzję o warunkach zabudowy – jeżeli jest ona wymagana,
 3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nie technicznym.

Zgodnie z  art. 132 Ustawy  z 18 lipca 2001 r. Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

 1. dane wnioskodawcy;
 2. cel oraz  zakres  zamierzonego korzystania z wód,
 3. rodzaj urządzeń pomiarowych,
 4. stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania systemów
 5. nawodnieniowych,
 6. charakterystykę wód objętych pozwoleniem,
 7. ustalenia wynikające z warunków korzystania  z wód regionu wodnego.

Część  graficzna  operatu zawiera:

 1. plan urządzeń wodnych z zaznaczonymi nieruchomościami naniesiony na mapę  sytuacyjno-wysokościową terenu,
 2. informację o przekrojach urządzeń wodnych, systemów nawodnieniowych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń,
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych,
 4. schemat funkcjonalnych albo technologicznych urządzeń wodnych.

Operat,  na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód,  zawiera dodatkowo:

 1. wielkość średniego i dobowego poboru wody,
 2. opis techniczny urządzeń służących do poboru wody,
 3. zakres oraz częstotliwość wykonania wymaganych analiz pobieranej wody.


Do wniosku o wydanie pozwolenia na pobór wód dołącza się dokumentację hydrologiczną zatwierdzoną wcześniej przez geologa powiatowego w starostwie.

W przypadku, gdy źródłem wody ma być studnia głębinowa, należy zlecić hydrogeologowi jej zaprojektowanie. Hydrogeolog po uwzględnieniu warunków hydrologicznych w rejonie  gospodarstwa wykonuje projekt prac geologicznych dotyczących wykonania ujęcia wód podziemnych. Projekt ten musi być zatwierdzony przez geologa powiatowego. Dopiero po zatwierdzeniu projektu możemy wynająć firmę studniarską, która  ma obowiązek zgłoszenia planowanego odwiertu właściwemu terytorialnie organowi nadzoru górniczego- to jest dyrektorowi okręgowego urzędu górniczego i wójtowi. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego hydrologa. Zamiar wykonania obudowy studziennej należy również zgłosić do wydziału architektury i budownictwa w starostwie. Po zakończeniu budowy studni  przeprowadza się próbne pompowanie, które ma na celu określenie jej zasobów eksploatacyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników hydrogeolog opracowuje dokumentację hydrologiczną ujęcia. Dokumentację tę ponownie przekłada się w starostwie, w celu ustalenia wydajności eksploatacyjnej studni. Po zatwierdzeniu dokumentacji hydrologicznej ujęcia można wystąpić o  uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Starostwo wydaje pozwolenie na co najmniej 10 lat.

Od udzielonego pozwolenia wodnoprawnego  pobierana jest opłata  w wysokości  217 zł. Po upływie 14 dni od otrzymania decyzji staje się ona prawomocna. Oprócz uprawnień do korzystania z wód podziemnych, pozwolenie wodnoprawne nakłada również na użytkownika ujęcia obowiązki – prowadzenie rejestru poboru wody, badań jej jakości i w przypadku korzystania z wód podziemnych ponoszenia opłaty na rzecz urzędu marszałkowskiego. Pobór wód powierzchniowych do nawadniania jest zwolniony z opłat .

Wiele gospodarstw rolnych korzysta jednak z ujęć wód podziemnych do celów produkcji rolniczej i ogrodniczej wykonanych w latach minionych  a  dotąd  nie zalegalizowanych.  Aby nie narazić się na sankcje na przykład z tytułu nie przestrzegania „Norm dobrej kultury”  należy zalegalizować studnie. Koszt takiej legalizacji w urzędzie to 10-krotność opłaty za pozwolenie wodnoprawne  i wynosi 2170 zł.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, podobnie jak w przypadku wykonania nowej studni, jest końcowym etapem naszych działań. Najpierw trzeba sporządzić dokumentację hydrogeologiczną ujęcia, która stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na pobór wód. Najczęściej właściciel studni takiego opracowania nie ma. W takim przypadku najlepiej zwrócić się o pomoc do uprawnionego hydrogeologa. Lista geologów i hydrogeologów jest dostępna na stronie Ministerstwa Środowiska.

Źródło: Celina Szarek, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, www.modr.mazowsze.pl, fot. sxc.hu

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,170FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,353ObserwującyObserwuj
5,460SubskrybującySubskrybuj

Wywoził obornik z fermy w strefie zapowietrzonej grypą ptaków – został ukarany!

Poważne konsekwencje grożą mężczyźnie, który wywoził obornik z fermy, na której wykryto jedno z ognisk ptasiej grypy, na terenie gm. Radzanów. Do zdarzenia doszło...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE