Pracownik sezonowy wykona test w systemie drive-through

Po licznych interwencjach organizacji rolniczych, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji procedur w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy.

Już wcześniej Minister podał, że za testy zapłaci budżet państwa, natomiast w dniu dzisiejszym przekazał informację o szczegółach logistycznych wykonywania tych testów.

Poniżej nowy fragment procedur:

Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia. Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego w systemie drive-thru – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji drive-thru. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.

Do materiału dołączono załącznik, który w sposób szczegółowy opisuje procedurę pobrania próbek do testów w systemie drive-through:

Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w „drive–thru”

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw. drive–thru, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania w/w badania u ubezpieczonego w KRUS pracownika sezonowego bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora.

Warunkiem takiego przyjazdu jest:

 1. Samodzielna podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika – plantatora.
 2. Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają razem w kwarantannie.

Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny – udające się na badania bezwzględnie muszą:

 1. być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos,
 2. mieć założone rękawiczki jednorazowe,
 3. muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami.

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców [AKTUALIZACJA]

Lista osób udających się do badań przekazywana jest Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny (osoby te nie mogą być karane za opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny).

 1. Kwarantannowany o którym mowa powyżej poddaje się badaniu po przybyciu do gospodarstwa.
 2. W ustalonym z drive-thru terminie podjeżdża samochodem pod wskazany punkt pobrań.
 3. Nie wysiada z samochodu, jedynie otwiera szybę pojazdu.
 4. Stosuje się do zaleceń próbkobiorcy.
 5. Legitymuje swoją tożsamość (potrzeba posiadania paszportu lub innego dowodu tożsamości).
 6. Udziela krótkiego wywiadu medycznego.
 7. Przeszkolony pracownik pobiera wymazy bez opuszczania przez badanego (Jeżeli niemożliwe jest bezpośrednie pobranie wymazu w kabinie samochodu dopuszcza się pobranie materiału we wskazanym przez personel miejscu, z zachowaniem rygoru używania przez badanego po opuszczeniu pojazdu osłony nosa i ust oraz rękawiczek w drodze do wyznaczonego punktu poboru).
 8. Po pobraniu wymazu kwarantannowany odjeżdża wracając bezpośrednio do miejsca odbywania kwarantanny kontynuując ją do 14 dnia oczekując na wynik.

Opracowanie: Andrzej Przepióra
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here