Praktyczne wdrażanie rolnictwa zrównoważonego z punktu widzenia firmy PROCAM

Redakcja AgroNews: Czym dla firmy jest rolnictwo zrównoważone?

ProCam Polska: Rolnictwo zrównoważone dla PROCAM to budowanie kapitału środowiskowego dla przyszłych pokoleń, to świadome wybory mające zawsze na uwadze ochronę oraz umożliwienie kontynuacji odwiecznych cyklów natury. Jest to także odpowiedzialne korzystanie z tego co dane jest naszemu pokoleniu w sposób, który pozwoli się cieszyć tymi dobrami naturalnymi przyszłym pokoleniom. Istotą rolnictwa powinno być dążenie do równowagi biologicznej, dbałość o życie w glebie i mikrobiologię przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się i nieustannym obserwowaniu naturalnych potrzeb gleby i roślin, w celu rozważnego odżywiania upraw i dbałości o środowisko.
 

 

\"\"

 


Bardzo ogólnie ujmując ten temat należy też pamiętać, że ten kierunek pracy to budowanie świadomości i pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego, w którym pracujemy tak, aby dzięki dobrym praktykom rolniczym cieszyć się optymalnymi plonami, o bardzo dobrej jakości czyli produktem, którego rynek potrzebuje, a wszystko to w sposób odpowiedzialny społecznie. Tylko i wyłącznie dzięki tak rozumianej odpowiedzialności oraz wykluczaniu zachowań patologicznych wobec natury rolnictwo będzie w stanie unikać degradacji gleby i życia biologicznego.

AgroNews: Dlaczego firma przystąpiła do projektu „Rolnictwo zrównoważone”?

ProCam: Nasza firma przystąpiła do projektu Rolnictwo Zrównoważone, ponieważ wierzymy, że to jedyna słuszna droga do budowania dobrobytu społecznego w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości dla dobra naszych dzieci i wnuków, w harmonii ze środowiskiem, korzystając z dobrodziejstw natury tak samo jak pokolenia przed nami. Odpowiedzialność społeczna wobec przyszłych pokoleń spoczywa na naszych barkach i każdy zaangażowany w rolnictwo powinien być tego świadomy zamiast wygodnego uznawania, że to „nie moja sprawa” i , że „mój głos w zasadzie nic nie zmieni”.  Stoimy na stanowisku, że jeśli chcemy odegrać znaczącą rolę w rolnictwie
w naszym kraju, nie możemy unikać trudnych tematów i powinniśmy krzewić również świadomość społecznej odpowiedzialności za środowisko zarówno wśród swoich pracowników jak i Klientów.

AgroNews: Przykłady praktycznego wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego w firmie?

ProCam: Praktyczne wymiary wdrażania projektu rolnictwa zrównoważonego PROCAM Polska to kwestia podstawowej wagi, wynikająca ze świadomości zagadnienia. Rolnictwo zrównoważone idzie w naszej filozofii ramię w ramię z zasadami Zintegrowanej Ochrony Roślin (Integrated Pest Management) czy też z zasadami Zintegrowanego Prowadzenia Gospodarstwa (Integrated Farm Management). Szkolimy w tych zakresach swoich pracowników od wielu lat; ci szkolą kolejnych oraz prezentują zagadnienia Klientom przy okazji wszelkiego rodzaju sympozjów, spotkań, konferencji czy pokazów polowych (Warsztaty polowe, Dni Pola, Dni Kukurydzy itp.).

Podejście naszych agronomów do upraw ma zawsze charakter indywidualny, odpowiadając na aktualne potrzeby czy problemy danej uprawy nawet na konkretnym polu. To tysiące hektarów przemierzonych przez naszych doradców wraz z Klientami. Wierzymy, że tylko szczegółowa lustracja uprawy, prawidłowa diagnoza i pełna świadomość doradcy może zaowocować poprawnym zaleceniem, które będzie uszyte na miarę, dopasowane do aktualnej potrzeby, bez przesady i niepotrzebnych nakładów, w optymalny sposób łącząc zdrowy rozsadek, ekonomię, dobrą pod względem plonotwórczym kondycję roślin uprawnych i odpowiedzialność wobec środowiska. Zakres naszych zaleceń rozpoczyna się od profilu glebowego i reaktywacji życia biologicznego w glebie, poprzez dobór płodozmianu, odmian, dawek i dat siewu, ochrony, odżywania roślin, biostymulacji i innych kompleksowych działań , które w koniunkcji wdrażają zasady rolnictwa zrównoważonego w codzienne realia ciężkiej pracy Rolnika.

Oferujemy i polecamy Klientom coraz odważniejsze wykorzystanie nawozów specjalistycznych, wzbogacających życie w glebie, aminokwasów, kwasów fulwowych i pożytecznych bakterii, aktywatorów życia w glebie, biostymulatorów optymalizujących procesy fizjologiczne roślin i optymalnie wykorzystujących fotosyntezę. W naszych rozwiązaniach jest także miejsce dla adjuwantów specjalnych dla poszczególnych grup chemicznych, kondycjonerów wody i wszelkiego rodzaju innych zabiegów pozwalających ograniczyć nadużywanie pestycydów czy też wyjaławianie gleby poprzez nieświadomą bądź zbyt agresywną gospodarkę. Cieszymy się niezmiernie obserwując szybko rosnące grono oddanych tej idei, świadomych Rolników, którzy w praktyce przekonali się do tego typu rozwiązań i poza świadomością spełnienia obowiązku wobec społeczeństwa, cieszą się również wymiernymi korzyściami ekonomicznymi.

Dla przykładu ostatnimi czasy w skład produktów poprawiających strukturę gleby stosuje się produkty zawierające kwasy humusowe (kwasy próchnicowe). W skład tych związków wchodzą dwie podstawowe grupy tych związków, kwasy fulwowe oraz huminowe. PROCAM chcąc być firmą wiodącą w tej materii wprowadza od roku na rynek lignohumaty, które stanowią efekt nowatorskiej technologii. Generalnie jak dotąd podstawowymi surowcami do wyrobu kwasów humusowych były torf lub odmiany węgla brunatnego jak chociażby leonardyty. Tymczasem została opracowana nowa technologia  pozyskiwania soli huminowych o bardzo wysokim stężeniu. Metoda ta opiera się na imitacji naturalnych procesów humifikacji praktycznie każdej materii organicznej zawierającej ligninę, która zazwyczaj związków huminowych nie zawiera. W naturze proces próchnienia węgla drzewnego może trwać wieki (patrz węgiel brunatny i leonardyty) natomiast ta technologia skraca go do ok. 1-2 godzin.

AgroNews: Jakie korzyści płyną dla firmy z racji udziału w projekcie?

ProCam: Główną korzyścią udziału firmy w projekcie poza aspektami ideologicznymi, o których wspominałem powyżej jest możliwość wymiany doświadczeń i uczestniczenia w forum dyskusyjnym w tak zacnym gronie. Wzajemne wsparcie
i wymiana doświadczeń pozwala każdemu z uczestników projektu w sposób symbiotyczny korzystać z wiedzy i praktyki pozostałych. Wspólne działania pozwalają osiągnąć więcej i umożliwiają dalszy rozwój, aspekty poznawcze i inne punkty widzenia. Dyskusje w szerszym gronie ludzi o różnych potrzebach i doświadczeniach pozwalają poszerzać horyzonty, a także lepiej zrozumieć stanowiska oraz potrzeby poszczególnych uczestników rynku rolnego w Polsce.

AgroNews: Jak przewiduje Pan przyszłość gospodarstw rolnictwa zrównoważonego?

ProCam: Gospodarstwa zrównoważone mają największe szanse na przetrwanie nawet w czasach kryzysu. Moim zdaniem będą w stanie w sposób najbardziej racjonalny i długoterminowy korzystać optymalnie z zasobów naturalnych oraz unikną wielu problemów wynikających z nieracjonalnej gospodarki. Gospodarstwa, które świadomie oraz w harmonii z naturą będą wdrażać zasady zrównoważonego rolnictwa, będą cieszyć się solidną i stabilną pozycją, powtarzalnością produkcji i jakości, bez przykrych niespodzianek, które jak wiemy z doświadczenia bywają bolesne.

Zdolność słuchania i odpowiadania na potrzeby pola zaowocuje wdzięcznym i powtarzalnym plonem, a zasady zrównoważonego rolnictwa i zintegrowanej ochrony roślin pozwolą z pewnością na optymalizację kosztów produkcji w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego materiału.  Podsumowując: zdrowy rozsądek, odpowiedzialna praca i świadomość, jaki wpływ ma na nasze uprawy i środowisko wszystko to co robimy w polu, wykorzystanie nauki i mikrobiologii, a przede wszystkim wyważone, indywidualne podejście do każdej uprawy zapewni nam sukces i przetrwanie tego, co najcenniejsze.
 

Marek Pytelewski
Maciej Bromirski
Tomasz Kajzer
ProCam Polska sp. z o.o.
Redakcja AgroNews, fot: freeimages.com
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,872ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

PIORiN przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa mając na uwadze wiosenną intensyfikację prac polowych przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, których przestrzeganie eliminuje...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE