Prezydent podpisał nowelę ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych

Dofinansowanie do 65 proc. składki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

 

\"rolnictwo,
 

Celem wprowadzanej nowelizacji jest zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej upraw rolnych m.in. przez:

  • zapewnienie producentom owoców i warzyw dostępu do ubezpieczeń
  • z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia w przypadku stosowania przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokościach wyższych niż 6% sumy ubezpieczenia upraw (aktualnie znaczna część stawek taryfowych dla tych upraw ustalana jest przez zakłady ubezpieczeń na poziomie przekraczającym 6% sumy ubezpieczenia),
  • uwzględnienie w obowiązującej ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich: 1)  w zakresie definicji działalności rolniczej oraz definicji rolnika –unormowań Unii Europejskiej, 2) zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej określonych w wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020  – w zakresie  pomocy na opłacenie składek ubezpieczeniowych. (Istniejące obecnie uregulowania w zakresie udzielania dopłat do składek ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich muszą być dostosowane do nowych zasad udzielania pomocy publicznej w rolnictwie).

Nowelizacja podnosi maksymalny zakres dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia upraw albo zwierząt z 50% do 65% i jednocześnie rezygnuje z określenia minimalnej wartości dopłat (dotychczas minimalna wartość dopłaty wynosiła 40%).

Czytaj także:
Jakie korzyści wynikają z nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt? Komentarz eksperta

Ustawa będzie oddziaływała na  1 563 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych – powinna przyczynić się do poprawy konkurencyjności takich gospodarstw, poprzez ograniczenie ryzyka (zwłaszcza ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych) utraty przez producentów rolnych przychodów na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obecnie producenci owoców i warzyw nie mogą korzystać z możliwości dopłat z budżetu państwa do składek, w przeciwieństwie do producentów uprawiających inne uprawy rolne, w przypadku których stawki taryfowe są oferowane przez zakłady ubezpieczeń poniżej progu 6% sumy ubezpieczenia.

Producenci nie mogąc uzyskać dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń z powodu ograniczonych możliwości finansowych rezygnują z zawarcia umów ubezpieczenia upraw warzyw gruntowych oraz drzew i krzewów owocowych z pełną składką.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/ Images Money

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here