Prezydent: Wincenty Witos ukształtował dzisiejsze postrzeganie rolników

-Bezpieczeństwo żywnościowe jest z całą pewnością jednym z najważniejszych elementów spośród całego spektrum bezpieczeństwa. To wielka rola, którą dzisiaj spełniają polscy rolnicy i realizują ją w sposób doskonały – mówił w Wierzchosławicach prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, przywódcy ruchu ludowego.

Wincenty Witos, NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność", Bezpieczeństwo żywnościowe, Andrzej Duda, Janusz Wojciechowski

Uroczystości z okazji 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

Uroczystość w rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa, zorganizował NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” we współpracy z Powiatem Tarnowskim.

– Wincenty Witos nie tylko był człowiekiem, który pracował na roli, który wychował się na wsi, ale przede wszystkim był wielkim politykiem, był wielkim państwowcem, trzykrotnym premierem – zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

Jak mówił, Wierzchosławice są nie tylko symbolem polskiego ruchu ludowego.

– Dla mnie są także symbolem znaczenia polskiej wsi i polskich chłopów, polskich rolników poprzez osobę Wincentego Witosa. (…) Witos był w naszej historii postacią jedyną w swoim rodzaju, nikogo porównywalnego od tego czasu Polska nie wydała – akcentował prezydent.

– Dzisiejsze postrzeganie polskiej wsi i polskich rolników jest ukształtowane przez wizję, jaką nadał im Wincenty Witos – dodał prezydent.

Andrzej Duda wskazywał też na rolę rolników, którzy zapewniają Polsce bezpieczeństwo żywnościowe.

– To wielka rola, którą dzisiaj spełniają polscy rolnicy i realizują ją w sposób doskonały. To dzisiaj ogromna część polskiego PKB, ogromna część polskiej gospodarki – gospodarki dynamicznie rozwijającej się, coraz nowocześniejszej. Jest to dzisiaj ogromna, zwiększająca się z roku na rok część polskiego eksportu – mówił.

Prezydent Duda zainaugurował konferencje poświęcone rozwojowi polskiej wsi

W uroczystości wziął udział także Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Patrzę na Pana Komisarza – na Janusza – i myślę sobie, że gdyby Wincenty Witos dożył naszych czasów, byłby dziś niezwykle dumny, że Polska jest krajem rolniczym o takiej wadze, że dzisiaj najważniejszy człowiek ds. rolnictwa w całej wielkiej Unii Europejskiej, potężnej i bogatej, pochodzi z naszego kraju, jest synem polskiej ziemi, jest człowiekiem, który od maleńkości, odkąd pewnie pamięta, zawsze miał do czynienia z polską ziemią, pracą na tej ziemi, z trudem rolniczym i ma pełną świadomość, co to oznacza, co oznacza ciężko pracujący człowiek – mówił prezydent.

Wincenty Witos – jedna z największych postaci w naszej historii 

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. we wsi Wierzchosławice w pow. tarnowskim. Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, posiadającej dwumorgowe gospodarstwo. Był politykiem – jednym z przywódców Centrolewu, działaczem ruchu ludowego, trzykrotnym premierem. W Stronnictwie Ludowym działał od 1895 r. Po aresztowaniu przez władze sanacyjne, osadzony był w twierdzy brzeskiej. W czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, odrzucił propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego. W 1945 r. został prezesem nowo powołanego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 31 października 1945 r. w Krakowie. Spoczął w rodzinnych Wierzchosławicach; w uroczystościach pogrzebowych, trwających od 2 do 6 listopada, uczestniczyły tłumy.Witos był autorem m.in. “Wyboru pism i artykułów”, trzytomowych “Moich wspomnień” oraz “Mojej tułaczki”. W 1921 r. odznaczony został Orderem Orła Białego.

oprac. Kamila Szałaj, fot. Igor Smirnow/KPRP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here