Producenci cukru i buraków podpisali porozumienie o współpracy

19 kwietnia Związek Producentów Cukru w Polsce i Krajowy Związek Plantatorów Buraków Cukrowych w obecności ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela podpisali porozumienie określające zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru. Porozumienie ma stabilizować rynek cukru.

\"rolnictwo,

Porozumienie umocni pozycję branży cukrowniczej w UE i na świecie

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe w sektorze cukru określa zasady współpracy między plantatorami buraków cukrowych i producentami cukru. Zdaniem producentów cukru, plantatorów oraz resortu rolnictwa porozumienie to umocni pozycję branży nie tylko wobec konkurencji z pozostałych państw UE, ale również wobec producentów cukru trzcinowego.

– To drugie takie porozumienie. Pierwsze zostało podpisane w 2004 roku, w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej. Jest to szczególnie ważne  w kontekście nadchodzących zmian na rynku cukru, związanych z odejściem od  kwotowania produkcji cukru i ceny minimalnej skupu buraków cukrowych. Porozumienie to może stabilizować rynek cukru – powiedział minister Jurgiel i dodał, że resort będzie monitorował sytuację, a ewentualne problemy zgłaszał do KE w celu wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Zmiany dla producentów buraków cukrowych

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe wzmacnia pozycję negocjacyjną Regionalnych Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, wprowadzając obowiązek uzgodnień dotyczących warunków umów kontraktacji.

– Przepisy prawa zarówno polskiego jak i wspólnotowego nie gwarantują organizacjom rolniczym możliwości negocjowania umów kontraktacji. Mogłoby się tak zdążyć, że te najistotniejsze elementy kontraktacji byłyby wprowadzane do umów kontraktacji autorytarnie przez producentów cukru bez uzgodnień ze stroną plantatorską – stwierdził Krzysztof Nykiel, prezes Zarządu Głównego KZPBC.

I dodał, że dotychczasowa praktyka opierała się na wspólnym wypracowywaniu dokumentów przez obie strony, jednak nie było gwarancji, że ta praktyka będzie trwała nadal, tym bardziej, że przepisy prawa w tym zakresie zostały mocno zliberalizowane.

– Strony postanowiły, że konieczne jest wypracowanie własnych zasad w tym temacie, dlatego dzisiaj mamy pewność, że najważniejsze przepisy umowy kontraktacji będą rzeczywiście negocjowane – powiedział Nykiel.

Negocjacjom podlegać będą również wymagania, jakie muszą spełnić korzenie buraka cukrowego przyjmowane przez cukrownie oraz zasady dotyczące określania zanieczyszczeń i pobierania prób do analizy jakościowej.

– Dzisiaj najważniejszym czynnikiem wpływającym na dochodowość jest optymalizacja wszelkich działań związanych zarówno z uprawą buraka cukrowego jak i odbiorem surowca. Jakość korzeni jest kluczowa, dlatego wypracowywanie zasad dotyczących określania zanieczyszczeń i pobierania prób oraz sprawowanie kontroli nad tym procesem są jednymi z najważniejszych zadań związków plantatorów – wyjaśnił Nykiel.

Porozumienie wprowadza także obowiązek odbioru wszystkich buraków z pola, sposób określania ilości buraków kontraktowanych, system przeliczenia ilości buraków kontraktowanych przy jakości standardowej na ilość odpowiednią dla rzeczywistej jakości dostarczonych buraków oraz konieczność stosowania premii za wczesne i późne dostawy. Z zawartego porozumienia wynika też, że wysłodki buraczane są należne plantatorom.

Zdaniem prezesa Krajowej Spółki Cukrowej Pawła Piotrowskiego dokument ten ureguluje kwestie zawierania umowy kontraktacji, określi jakość oraz minimalną zawartość cukru w burakach, a także wpłynie na ustalenie terminu dostaw.

Limity produkcyjne cukru będą zdjęte

Od 1 października 2017 r. produkcja cukru nie będzie już objęta kwotowaniem. Nie będzie również obowiązywała minimalna cena skupu buraków cukrowych.

Związek Producentów Cukru w Polsce istnieje od 1999 roku. Reprezentuje on interesy wszystkich producentów cukru w Polsce: Krajowej Spółki Cukrowej, Pfeifer & Langen, Suedzucker i Nordzucker. Te trzy ostanie koncerny są niemieckie.

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego powstał w 1921 r. Skupia 34 tys. producentów buraka cukrowego zrzeszonych w 35 organizacjach członkowskich.

Eksperci przewidują, że zniesienie limitów produkcyjnych spowoduje gwałtowny spadek cen cukru. Ucierpieć mogą także plantatorzy buraków cukrowych, gdyż ich produkcja może przestać być opłacalna.

Redakcja AgroNews, fot. MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here