Producenci mleka powinni otrzymać pomoc. PIM ma propozycje

Polska Izba Mleka wystąpiła do ministra rolnictwa z propozycją działań, które pomogą w rozwiązaniu trudnej sytuacji na rynku mleka.

 

\"rolnictwo,
 

Polska Izba Mleka proponuje, aby resort rolnictwa wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydłużenie terminu spłat pozostałych kar za przekroczenie limitów produkcyjnych mleka z obecnych 2 do 5 lat lub okresu dłuższego z ewentualnym okresem karencji 2-3 lat, bez odsetek za zwłokę.

PIM proponuje także, by objąć programem ochronnym producentów mleka, którzy mogą stracić swoje gospodarstwa i stada mleczne na skutek konieczności spełnienia warunków umów zawieranych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. PIM tłumaczy, że rolnicy zawierając te umowy nie przewidzieli, że po zakończeniu systemu kwotowania nastąpi tak gwałtowny wzrostu produkcji mleka.

Zdaniem PIM, producenci mleka, w ramach PROW, powinni mieć możliwość przekształcenia swojego gospodarstwa w ekologiczne. Pomoc ta mogłaby mieć formę dopłaty do kg mleka.

Ponadto dla tych rolników, którzy dziś są w najgorszej sytuacji, powinna zostać uruchomiona linia kredytowa z obniżonym oprocentowaniem. PIM proponuje także opracowanie krajowego programu wspierania mlecznych gospodarstw, które ograniczą bądź utrzymają produkcję na poziomie roku 2015.

PIM postuluje także o podjęcie działań w zakresie obowiązkowego znakowania miejscem pochodzenia surowca i miejsc produkcji.

oprac. i fot.  Kamila Szałaj
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here