Królowa Mleka świętuje w Sejmie

8 czerwca 2016 r. Polska Królowa Mleka celebrowała Światowy Dzień Mleka 2016 w polskim parlamencie na zaproszenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

\"rolnictwo,

 

Po otwarciu obrad 44 posiedzenia Komisji, przewodniczący Jarosław Sachajko ogłosił przybycie i udział w obradach gości specjalnych – Królowej Mleka i przedstawicieli organizatora tego projektu –  Fundacji Procibus. Na wstępie Prezes Fundacji, Dariusz Jaroszek poinformował członków komisji, przedstawicieli ministerstwa rolnictwa oraz przybyłych gości o najważniejszych celach projektu „Królowa Mleka” oraz wyraził podziękowania za zaproszenie członkom prezydium komisji oraz wspierających wydarzenie patronom projektu.

Agnieszka Zaborska zapoznała deputowanych  z celami i działaniami promocyjnymi dla mleka w kontekście światowych tendencji wzrostu zapotrzebowania na mleko produkowane z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne, omówiła też działania edukacyjne prowadzone w ramach projektu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Na wniosek Królowej Mleka, zgromadzeni uczestnicy z okazji Światowego Dnia Mleka uczcili ten dzień toastem w postaci szklaneczki mleka.

Światowy Dzień Mleka został ustanowiony przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) 16 lat temu. Obecnie dzień ten jest obchodzony w niemal 50 krajach na świecie, jako wyraz uznania mleka i jego przetworów za zdrowe i wartościowe źródła ważnych składników odżywczych.

Projekt Polska Królowa Mleka zainicjowany został w 2013 r. Ma na celu szeroką akcję informacyjną na temat prozdrowotnych walorów mleka i produktów nabiałowych, a także wpływ na zmianę negatywnych nawyków żywieniowych, szczególnie wśród dzieci w wieku szkolnym. Dzieci te preferują raczej słodzone napoje gazowane i energetyczne niż zdrowe, pełnowartościowe produkty mleczarskie.

Wybrana na bieżącą kadencję Królowa Mleka, Agnieszka Zaborska jest doktorantką w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Specjalizuje się w badaniach nad wartościami odżywczymi mleka produkowanego z uwzględnieniem czynników ekologicznych

Królowa Mleka to projekt organizowany przez Fundację Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS, któremu patronują instytucje państwowe: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Zdrowia, ARR i ARiMR, a także wiele organizacji i stowarzyszeń rolniczych, m.in. KZSM Zw. Rew., FBZPR, FZP-DiWR, PFHBiPR, KRIR .

Redakcja AgroNews

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here