Producenci świń dostaną nieoprocentowane pożyczki

Rząd uruchomił program pomocy dla producentów świń z obszarów zagrożonych występowaniem wirusa ASF.

Pomoc, w formie nieoprocentowanych pożyczek będzie udzielana przez ARiMR.

Nieoprocentowane pożyczki będzie można wziąć na okres do 10 lat, a ich wysokość nie będzie mogła przekroczyć kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń i kwoty:

  1. 50 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie do 50 sztuk świń,
  2. 100 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń,
  3. 300 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń,
  4. 500 000 zł siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 500 do 1 000 sztuk świń,
  5. 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Do kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń nie będą wliczane odsetki.

– Pożyczki będą udzielane w drodze umowy  zawieranej na wniosek producenta świń złożony do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta nie później, niż 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania  ograniczeń w handlu świniami. Wzór wniosku zostanie ogłoszony na stronie internetowej ARiMR – wyjaśnia resort rolnictwa.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie pożyczki, będzie weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here