Co się zmieni dla rolnika po 2020 r.?

KE chce, aby nowa WPR nadała impuls do przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo, ale jednocześnie lepiej wspierała dochody samych rolników. Niezbędne jest też wdrożenie kolejnych innowacji, w tym także cyfrowych. Komunikat KE ws. zmian we Wspólnej Polityce Rolnej rozpoczyna w UE debatę na temat przyszłego kształtu unijnego rolnictwa.

rolnictwo, portal rolny, prow, pomoc unijna dla rolników, prow 2014-2020, WPR, dopłaty bezpośrednie, WPR po 2020

Komunikat KE ws. nowej Wspólnej Polityki Rolnej pt. „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa po 2020 r.” przedstawił w Warszawie kierujący Dyrekcją Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) Jerzy Plewa. Jak zapewniał, stanowisko Komisji „to nie jest koncepcja stworzona przez unijnych biurokratów, ale owoc konsultacji społecznych przeprowadzonych we wszystkich państwach członkowskich na początku roku.” „Wzięło w nich udział 320 tys. osób. To były największe w historii UE konsultacje społeczne, co pokazało, jak wielką rolę Unia Europejska przypisuje polityce rolnej i jakim cieszy się ona zainteresowaniem” – mówił dyrektor Plewa.

WPR wciąż jednym z filarów UE

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest jedną z najstarszych polityk UE. Na początku lat 60. XX wieku miała jedno podstawowe zadanie – zapewnić wciąż podnoszącej się po II wojnie światowej Europie samowystarczalność żywnościową. W następnych latach i po kolejnych jej reformach chodziło m.in. o zapewnie stabilności sektora rolnego na Starym Kontynencie i zwiększenie konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Większość dotychczasowych celów została już zdaniem KE z powodzeniem zrealizowana. Teraz koniecznie jest zwrócenie się w stronę nowych wyzwań. Komisja postrzega tak przede wszystkim: zmiany klimatyczne, niestabilność cen, niepewną sytuację polityczną i gospodarczą oraz rosnące znaczenie handlu światowego.

"Nowa WPR musi pomóc rolnikom w radzeniu sobie z tymi zmianami oraz zapewnić jednoznaczność i prostotę przepisów w perspektywie średnio- i długoterminowej” – napisano w komunikacie KE.

Jak tłumaczył podczas warszawskiej prezentacji komunikatu Jerzy Plewa, „państwa członkowskie, a nawet niektóre ich regiony, miałyby w ramach nowej WPR otrzymać większą odpowiedzialność, ale i większą elastyczność w dostosowywaniu polityki rolnej do warunków krajowych.” „To nie znaczy jednak, że UE będzie tylko już tylko dystrybuować środki i ograniczy się jedynie do tego właśnie zadania. Musimy pamiętać, że nie można stosować ujednoliconej polityki rolnej dla całej Unii. Inne są przecież warunki dla rolników w Finlandii, a inne w Portugalii. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że to wszystko będzie dużym wyzwaniem dla krajowych administracji ” – podkreślał.

Co miałoby się zmienić?

Jedną z najważniejszych zmian miałoby być możliwie daleko posunięte uproszczenie WPR. To oczywiście także będzie wyzwaniem. „Jak wiadomo nie ma nic trudniejszego niż upraszczanie” – mówił Jerzy Plewa. Zapowiadał jednak, że jeszcze bardziej niż dotychczas rozwinięty miałby być system doradztwa dla rolników. Jerzy Plewa zwracał jednak uwagę, że nie wszystkie kłopoty ze składaniem wniosków o dopłaty wynikają z unijnej biurokracji. „W Brukseli panuje przekonanie, że to panstwa członkowskie aż tak się przejmuję wnioskami, iż komplikują niepotrzebnie procedury. Jest już propozycja, aby składać wniosek nie co roku, a tylko raz na 7 lat” – mówił. Dodał jednak, że nie uda się to bez rewolucji cyfrowej. Dlatego promowane byłoby także korzystanie z już istniejących ułatwień. Składanie wniosków o dopłaty rolne w formie cyfrowej znacznie upraszcza proces, ponieważ rolnicy otrzymują do wglądu ubiegłoroczny wniosek i jedynie muszą nanieść potrzebne zmiany. Jeśli zmian nie było, wystarczy tylko zatwierdzić wniosek na kolejny rok.

Subsydiowanie unijnego rolnictwa ma zostać utrzymane. Dane liczbowe nadal pokazuję, że wsparcie dochodu rolników jest konieczne. „Rolnictwo to dziś działalność obarczona dużo wyższym ryzykiem niż wiele innych gałęzi gospodarki. I to ryzyko wciąż rośnie. Nie tylko z powodu zmian klimatycznych czy otwierania się rynków, ale także z powodu coraz częstszego przenoszenia się groźnych dla upraw i hodowli chorób. Np. w Luksemburgu i Finlandii bez wsparcia w ramach WPR gospodarstwa rolne przynosiłyby straty. Choć są oczywiście i takie kraje, gdzie dochód z gospodarstwa rolnego jest wyższy od średniej krajowej” – mówił Jerzy Plewa.

Więcej nowych technologii

KE w ramach nowej WPR chce także mocniej stawiać na rozwój tzw. inteligentnego rolnictwa (smart agriculture). Chodzi o wdrażanie innowacji, także cyfrowych (w tym oprogramowania komputerowego i aplikacji) do hodowli i upraw. Jak podkreśla KE, wciąż „absorpcja nowych technologii w sektorze rolnictwa utrzymuje się jednak na poziomie poniżej oczekiwań i nie przebiega w sposób równomierny w całej UE”. W związku z tym szczególną uwagę należy teraz zwrócić na kwestię dostępu małych i średnich gospodarstw do technologii. Jednym z przykładów takich technologii jest tzw. rolnictwo precyzyjne. Dzięki zastosowaniu technik satelitarnych można np. wyraźnie zmniejszyć zużycie chemicznych środków ochrony roślin. Inne zyski płynące z inteligentnego rolnictwa to także m.in. zwiększenie produkcji, zmniejszenie zużycia wody i kosztów produkcji czy ograniczenie śladu środowiskowego, energetycznego i klimatycznego.

Komisja Europejska pragnie także wytworzyć synergię w ramach wzmożonej współpracy rolników z ośrodkami badawczymi, tak aby szybciej i skuteczniej przenosić innowacje do branży rolnej.
Umocnienie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich

Wiele obszarów wiejskich w UE boryka się z problemami strukturalnymi, takimi jak brak atrakcyjnych możliwości zatrudnienia, niedobory wykwalifikowanej siły roboczej, niedoinwestowanie w łączność i podstawowe usługi oraz istotny odpływ młodzieży. KE chce zmienić tę sytuację poprzez umożliwienie tworzenia warunków, które sprawią, że kolejne pokolenia zechcą przejmować gospodarstwa rolne. Dziś rolnictwo odpowiada za ponad 22 mln miejsc pracy w UE, zaś w całym łańcuchu dostaw żywności są to ponad 44 mln. Kolejne prawie 2,7 mln miejsc pracy znajdują się branży nieżywnościowych bioproduktów. Niestety aż 31 proc. rolników jest w UE w wieku powyżej 65 lat, a jedynie 6 proc. ma mniej niż 35 lat.

Także warunki życia (np. dostęp do usług czy szerokopasmowej łączności) w rejonach wiejskich muszą zostać w UE poprawione. Dlatego KE chce wesprzeć rozwój tzw. inteligentnych wsi (smart villages), aby poprzez szereg projektów rozwiązać powyższe problemy infrastrukturalne. Wymiana pokoleniowa w sektorze rolnym ma stać się jednym z priorytetów nowej WPR.

Co dalej?

Przedstawiony przez KE komunikat podsumowuje konsultacje społeczne ws. WPR. 11 i 12 grudnia zostanie on przedyskutowany przez ministrów rolnictwa na spotkaniu w Brukseli. W styczniu i marcu 2018 r. przeprowadzona zostanie ocena wpływu ewentualnych działań na cały sektor rolny (tzw. impact assesment), a jeszcze w trakcie tej oceny (najpewniej w lutym) o wszystkim rozmawiać będą unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. W maju zaprezentowana zostanie propozycja kolejnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. W maju i w czerwcu mogą pojawiać się pierwsze wnioski ustawodawcze.

Właśnie z powodu unijnego kalendarza KE nie podaje jeszcze żadnych informacji na temat np. kwot jakie mogą zostać przeznaczone na WPR. „Komunikat nie przesądza w żaden sposób o budżecie na rolnictwo. Do czasu opracowania propozycji wieloletnich ram finansowych UE, czyli do maja 2018 r. nie możemy spekulować o kształcie tych ram w kontekście rolnictwa” – tłumaczył Jerzy Plewa.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

Źródło: Michał Strzałkowski | EurActiv.pl

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,177FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,550ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

HPAI: Tragedia w kurnikach na Mazowszu. Kolejne 26 ogniska grypy ptaków

Wirus HPAI dziesiątkuje polski drób. W tym roku potwierdzono już 169 ognisk ptasiej grypy. Większość z nich stwierdzono w dwóch województwach o najwyższym w...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE