Produkcja drobiu wzrasta, a ceny spadają?

Jak informują analitycy BGŻ, od co najmniej dekady obserwujemy utrzymanie się dynamicznego wzrostu produkcji. Jak podaje IERiGŻ, również w 2013 r. produkcja drobiu charakteryzowała się wysokim, ponad 6-procentowym tempem wzrostu do poziomu ok. 1685 mln ton. Jednocześnie w  zeszłym roku obserwowaliśmy wyhamowanie eksportu do poziomu 8 proc. w  relacji rocznej.

 

\"\"

 

Dla porównania rok wcześniej ta dynamika była na poziomie ok. 17 proc. w  skali roku. Co więcej, dane IERiGŻ wskazują na mniejszy przyrost konsumpcji mięsa drobiowego w kraju. Dla przypomnienia w w 2013 r. był to ok. 0,9 kg na osobę. Z kolei na 2014 r. IERiGŻ prognozuje już wzrost konsumpcji o 0,5 kg.

Powyższe dane wskazują, że zagrożenie wystąpienia zbyt dużego wzrostu podaży może mieć miejsce zarówno na rynku W. Brytanii jak i w Polsce. Taki scenariusz oznaczałby obniżenie się cen żywca na rynku i znaczne zmniejszenie opłacalności produkcji. Kluczowe znacznie mają zatem informacje o nastrojach na rynku krajowym i  zagranicznych i odpowiednie dostosowanie wolumenu produkcji.

Podobna sytuacja wydaje się również występować na rynku drobiu w Wielkiej Brytanii. Jak podaje AgraEurope produkcja drobiu w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku utrzymywała wzrostową tendencję, sięgając poziomu 1,4 mln ton. Należy podkreślić, że W. Brytania, według danych FAO, jest jednym z głównych producentów drobiu w UE.

W tym względzie w poprzednim roku łączna liczba wstawień kurcząt brojlerów wyniosła 943 mln sztuk, z kolei ubój kształtował się na poziomie 902 mln szt. Taki wzrost produkcji krajowej miał wpływ na zwiększenie samowystarczalności w sektorze drobiu, co znalazło odzwierciedlenie w spadku wolumenu importu.

Pomimo odnotowanych sukcesów, jak podaje AgraEurope, sektor drobiarski w W. Brytanii wskazuje na ryzyko wystąpienia nadmiernej podaży na rynku. Podkreślana jest często konieczność dostosowania wzrostu produkcji do zmian jakie obserwujemy w konsumpcji mięsa drobiowego. Wprawdzie spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Europie dynamicznie rośnie, niemniej tempo konsumpcji zdecydowanie wyhamowuje.

Czytaj także:
Podejmowane działania w sprawie ASF
Minster Kalemba o sytuacji w sektorze mleczarskim
Rolnicy protesują! Żądają konkretnych działań w sprawie ASF i nie tylko!

Stowarzyszenia sektorowe w W. Brytanii w tym względzie zachęcają producentów drobiu do uwzględnienia zmian zachodzących na rynkach i odpowiedniego dostosowania wolumenu produkcji. Szczególnie istotne są informacje pochodzące od przetwórców mięsa i dystrybutorów, które mogą służyć jako dobry wskaźnik nastrojów panujących na rynkach.

Biorąc pod uwagę integrację rynku drobiu, szybkie dostosowanie wolumenu produkcji jest stosunkowo łatwe. Większość podmiotów w tym sektorze działa w zintegrowanym łańcuchu produkcji, co pozwala na dostosowanie produkcji w stosunkowo krótkim czasie.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej,
Redakcja AgroNews, fot: sxc.hu
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here