Trendy w branży, sytuacja w rolnictwie i nowe produkty czyli relacja z konferencji firmy Syngenta!

Globalny wzrost sprzedaży

Michał Ciszak, dyrektor generalny Syngenta Polska, omówił globalne wyniki finansowe firmy Syngenta, której zintegrowana sprzedaż w 2013 roku wyniosła 14 mld USD. To wzrost o 6 proc. w porównaniu do wyniku z 2012 roku. Na sprzedażowy sukces wpłynęły przede wszystkim dwucyfrowe wzrosty na rynkach wschodzących – zintegrowana sprzedaż w regionie Azji i Pacyfiku zwiększyła się o 11 proc., a w Ameryce Łacińskie o 10 proc.

 

\"\"

 

Region Europa, Afryka i Bliski Wchód, do którego zaliczana jest również Polska, osiągnął w 2013 roku sprzedaż na poziomie 4,2 mld dolarów – o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Największe wzrosty w regionie osiągnęły kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i wschodzące rynki Europy Południowo-Wschodniej dzięki rosnącej powierzchni upraw słonecznika. Rynkowe udziały zwiększyły Włochy i kraje Półwyspu Iberyjskiego.

Uprawami, które w portfolio Syngenta zanotowały największe wzrosty, były: ryż (+16 proc.), trzcina cukrowa (+15 proc.), zboża (+12 proc.), a także soja (11 proc.) oraz rośliny oleiste i przemysłowe (11 proc.). W segmencie środków ochrony roślin firmy Syngenta, który zwiększył sprzedaż o 6 proc., najwięcej zyskały herbicydy nieselektywne (+26 proc.), zaprawy nasienne (+12 proc.) i insektycydy (+7 proc.).

„Coraz większy wzrost sprzedaży notują nasze nowe produkty. W 2013 roku ich sprzedaż na świecie poszła w górę o 85 proc.”, mówi Michał Ciszak, dyrektor generalny Syngenta Polska.

Trendy i perspektywy w polskiej branży rolnej

Adam Ciaś, dyrektor sprzedaży na Polskę Zachodnią, podsumował krótko miniony rok, który w Polsce upłynął pod znakiem nietypowych warunków pogodowych, spadku cen płodów rolnych i fenomenu kukurydzy. „Długa zima i opóźniona wiosna spowodowały wiele komplikacji dla rolników. Dodatkowo polscy farmerzy borykali się z niższymi cenami skupu”, mówił Adam Ciaś.
 

 

\"\"

 

Podczas konferencji analizowano spadek cen pszenicy, rzepaku i kukurydzy oraz zależność pomiędzy wahaniami cen skupu ziemniaka a powierzchnią tej uprawy w Polsce. Adam Ciaś wskazywał również na szybko rozwijający się rynek mleka jako szansę dla polskiego rolnictwa.

„Rosnący popyt na mleko, świadomość jego walorów żywieniowych, a także działania marketingowe na rzecz mleka i produktów mlecznych spowodowały, że cena mleka biła rekordy, dochodząc w grudniu do ponad 1,5 zł za litr. Szacujemy, że wzrost wyhamuje, ale uważamy, że w pierwszej połowie 2014 roku cena skupu nadal będzie wysoka”, mówił Adam Ciaś.

Dyrektor sprzedaży Syngenta omówił również sytuację polskiego rynku środków ochrony roślin i trzy kluczowe dla firmy Syngenta segmenty – rynek ochrony zbóż, rzepaku i kukurydzy.

„Syngenta jest niekwestionowanym liderem rynku ochrony kukurydzy dzięki takim produktom jak Lumax, Elumis i Callisto. W segmencie zbóż jesteśmy liderem wśród regulatorów wzrostu, wiceliderem rynku fungicydów, a nasza pozycja w herbicydach i insektycydach stale rośnie. Duże udziały w rynku ochrony rzepaku zapewnia nam ugruntowana pozycja herbicydu Colzor Trio, ciągle rosnąca popularność fungicydu i regulatora wzrostu Toprex oraz nowości z 2013 roku – Plenum i Amistar Xtra”, podsumował Adam Ciaś.

Nowości w portfolio firmy Syngenta

Marek Łuczak, dyrektor sprzedaży na Polskę Wschodnią, omówił nowości w portfolio firmy Syngenta, prezentując je w kontekście perspektyw dla poszczególnych upraw.

 

\"\"

 Kukurydza

„Wydaje się, że wielce prawdopodobne jest utrzymanie w Polsce poziomu miliona hektarów kukurydzy, dlatego środki ochrony przeznaczone dla tej uprawy będą nadal kluczowe w naszej ofercie”, mówił Marek Łuczak, dyrektor sprzedaży.

Syngenta wprowadziła w Polsce dwie nowe odmiany kukurydzy: SY Counter i SY Saveo.

SY Counter to odmiana kiszonkowa zapewniająca bardzo wysoki i stabilny plon suchej masy, doskonałą wartość żywieniową kiszonki, wysoki poziom zdrowotności roślin oraz znakomitą strawialność włókien i całych roślin.
SY Enigma to z kolei odmiana ziarnowa, gwarantująca bardzo wysoki potencjał plonowania (najwyższy poziom plonowania w badaniach rejestracyjnych COBORU 2012 – grupa średniowczesna). SY Enigma zapewnia również wysoką zawartość skrobi szklistej w ziarnie, znakomitą wymłacalność ziarna i dobrą tolerancję na okresowy stres suszowy.

Syngenta planuje również wprowadzenie w tym roku na rynek nowego fungicydu Quilt Xcel. Produkt jest aktualnie w procesie rejestracji.

„Ochrona kukurydzy przed chorobami grzybowymi to nowy segment rynku, w którego rozwoju Syngenta chce uczestniczyć. Quilt Xcel to nie tylko najwyższy poziom skuteczności w zwalczaniu chorób – zastosowanie preparatu korzystnie wpływa na kondycję rośliny uprawnej i plon. Ten aspekt stosowania fungicydów w kukurydzy może się wydawać nowy, jest jednak od wielu lat znany i doceniany, na przykład w zbożach”, mówił Marek Łuczak.

Rzepak

„Istotnym problemem w uprawie rzepaku jest rosnąca presja kiły kapustnych. Polska jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych tą chorobą. Jesienią 2013 roku zebraliśmy od naszych klientów do zbadania ponad 200 prób gleby. Okazało się, że aż w 40 procentach prób stwierdziliśmy występowanie zarodników Plasmodiophora brassicae. Naszą odpowiedzią jest pierwsza zarejestrowana w Polsce odmiana rzepaku odporna na kiłę kapusty – SY Alister”, powiedział podczas konferencji Marek Łuczak.

W 2014 roku Syngenta oferuje w Polsce trzy nowe odmiany rzepaku:

SY Alister to pierwsza rejestracja odmiany odpornej na kiłę kapusty w Polsce. Odmiana jest odporna na najszerzej występujące w naszym kraju rasy kiły kapusty. Nową odmianę cechuje wysoka tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma), dobra zimotrwałość i szybki rozwój roślin jesienią. SY Alister ma małe wymagania glebowe.

SY Saveo to zupełna nowość na rynku rzepaku. Wyróżniają ją wysokie wyniki plonowania oraz szereg cech wpływających pozytywnie na łatwość jej uprawy. SY Saveo charakteryzuje się wyraźnie intensywniejszym wzrostem korzeni niż inne mieszańce. Daje to znaczną przewagę w procesach wzrostu oraz tworzenia plonów. Odmiana polecana jest do siewu w terminach optymalnych. Odmiana SY Saveo została zarejestrowana w tym roku w Polsce.

SY Polana jest odmianą mieszańcową zapewniającą wysoki plon nasion i tłuszczu. Odmiana jest tolerancyjna na wyleganie, cechuje ją też dobra zimotrwałość.

Po udanym debiucie insektycydu Plenum i fungicydu Amistar Xtra w 2013 r. Syngenta planuje wprowadzić na rynek rzepaku nowy fungicyd Symetra, który jest już końcowej fazie rejestracji. Preparat ten jest kolejnym rozwinięciem technologii Amistar, która zapoczątkowała przełom w efektywności ochrony i poziomie plonowania rzepaku w Polsce.

Zboża

Syngenta oferuje w Polsce nową zaprawę nasienną Vibrance Gold 100 FS, polecaną do zaprawiania materiału siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych. Poza szerokim spektrum zwalczanych chorób nowa zaprawa działa stymulująco na system korzeniowy, dzięki czemu umożliwia lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych.

Po wprowadzeniu w ubiegłym roku fungicydu Seguris w bieżącym sezonie Syngenta oferuje nowy preparat Bontima – unikatowy fungicyd, przeznaczony specjalnie do ochrony jęczmienia. Produkt łączy w sobie zaawansowaną technologię nowej substancji o nazwie izopirazam ze sprawdzoną skutecznością substancji aktywnej cyprodynil. Bontima działa zapobiegawczo i interwencyjnie, zapewniając zdrowy, piękny łan, wolny od chorób grzybowych typowych dla uprawy jęczmienia. Bontima to uniwersalne rozwiązanie w ochronie jęczmienia, szczególnie przydatne w ochronie mieszańcowego jęczmienia ozimego – to dla tej uprawy preparat został zaprojektowany.

Mieszańcowy jęczmień ozimy to praktycznie nowa roślina uprawna, która oferuje znacznie wyższy (w porównaniu do odmian konwencjonalnych) potencjał plonowania oraz możliwość optymalizacji płodozmianu. Syngenta jest jedyną firma hodowlaną oferującą odmiany jęczmienia mieszańcowego. Firma wypracowała także kompleksową technologię uprawy jęczmienia hybrydowego – Hyvido.

„Przewaga technologii hybrydowej jęczmienia ozimego potwierdzona została na wielu plantacjach w Polsce. Średnia różnica w plonowaniu jęczmienia hybrydowego nad liderami rynku odmian konwencjonalnych w sezonie 2012/2013 wynosiła 9,2 dt z hektara”, mówił na konferencji Marek Łuczak.

Burak cukrowy

Rok 2014 to drugi rok sprzedaży nowej odmiany buraka cukrowego SY Julius. Odmiana osiągała czołowe wyniki w doświadczeniach w Niemczech i jest w tamtym kraju najchętniej kupowaną odmianą buraka cukrowego z portfolio Syngenta.

Syngenta planuje także wprowadzenie w tym roku nowego fungicydu Spyrale. Produkt jest obecnie w trakcie rejestracji.

Warzywa

Producentom warzyw przeznaczonych na świeży rynek oraz do przemysłu Syngenta oferuje w tym roku wiele nowości:

– Nowe odmiany kalafiora: David, Cabral, Gohan

– Monclano – pierwsza na rynku odmiana brokułu odporna na kiłę kapusty

– Scorpion – nowoczesny fungicyd przeznaczony do ochrony warzyw.

Scorpion to środek stanowiący połączenie technologii Amistar z drugą substancją czynną – difenokonazolem. Kombinacja tych dwóch składników daje efekt synergii w postaci działania interwencyjnego oraz zapobiegawczego w stosunku do wielu chorób grzybowych. Scorpion znajduje zastosowanie w zwalczaniu przede wszystkim plamistości liści.

Dotychczasowa rejestracja preparatu Scorpion 325 S.C. umożliwiała stosowanie go w uprawach kapustnych (kalafior, kapusta głowiasta, brukselska i włoska), cebulowych (cebula, por, szczypiorek) oraz w ochronie marchwi.

Dzięki pozytywnej decyzji Komisji Rejestracyjnej o poszerzeniu rejestracji, Scorpion będzie mógł być stosowany także w uprawie innych warzyw: szparagów, kapustnych (brokuł i kapusta pekińska), strączkowych (groch i fasola), korzeniowych (seler korzeniowy i liściowy), liściowych (sałata w gruncie), dyniowatych (ogórek w gruncie i pod osłonami), psiankowatych (papryka i pomidor, zarówno w gruncie, jak i pod osłonami), a także w uprawie truskawki.

Dla producentów warzyw spod osłon Syngenta przygotowała w 2014 roku:

– Zintegrowaną ofertę dla producentów pomidorów szklarniowych: nowe odmiany, produkty ochrony chemicznej i biologicznej oraz doradztwo agrotechniczne

– Nowe odmiany do upraw tunelowych: ogórek Panandra, papryka Beniel, pomidor Baribine, Sandoline

– Produkty BIOLINE – trzmiele do zapylania oraz owady pożyteczne do ochrony biologicznej.

Ziemniak

Syngenta planuje także włączenie wkrótce do oferty preparatu Carial Star, który jest obecnie w procesie rejestracji. To nowy fungicyd w uprawie ziemniaka gwarantujący kompleksową i pewną ochronę ziemniaka przed dwoma najważniejszymi chorobami, którymi są zaraza i alternarioza. Carial Star zawiera dwie silne substancje aktywne: difekonazol (działa systemicznie na alternariozę) i mandipropamid (działa kontaktowo i wgłębnie na zarazę). Preparat jest niezwykle odporny na zmywanie.

Sytuacja prawna branży rolnej

Izabela Wawerek, dyrektor ds. korporacyjnych w Syngenta Polska, omówiła podczas konferencji główne konsekwencje, które wynikają z wprowadzonej w 2013 roku Ustawy o środkach ochrony roślin. Izabela Wawerek poruszyła temat trudności związanych z koniecznością tłumaczenia dokumentacji środka i substancji w procesie rejestracji preparatów. Mówiła również o problemie, jakim jest brak możliwości atestowania środków, którym minął termin ważności.

 

\"\"

 

„Obowiązek tłumaczenia całej dokumentacji technicznej praktycznie zablokował rejestrację nowych produktów. W przypadku substancji aktywnej objętość dokumentacji do przetłumaczenia to około 50 tysięcy stron. Złożenie wniosku spełniającego wymagania ustawy jest praktycznie niewykonalne”, mówiła Izabela Wawerek.

Podczas konferencji poruszony został również temat sytuacji prawnej rolnictwa w Europie, która staje się coraz trudniejsza. Izabela Wawerek dowodziła, że w wyniku nacisków przeciwników rolnictwa konwencjonalnego Komisja Europejska podejmuje decyzje pod wpływem emocji, a nie merytorycznej dyskusji i wiedzy ekspertów.

„Decyzja Komisji Europejskiej o wycofaniu stosowania neonikotynoidów skutkuje tym, że brakuje skutecznej ochrony dla niektórych upraw. Kolejną przeszkodą dla rozwoju rolnictwa jest dyskutowany od wielu miesięcy w Unii Europejskiej tzw. Bee Guidance Document, zawierający niemożliwe do spełnienia wymagania. Gdyby wytyczne zawarte w tym dokumencie stały się obowiązujące, wówczas żaden zarejestrowany insektycyd nie spełniłby wymagań. O skali problemu może również świadczyć fakt, że projekt tego dokumentu, który nawet po zatwierdzeniu nie będzie miał statusu aktu prawnego, był przyczynkiem do wycofania neonikotynoidów”, mówiła podczas konferencji Izabela Wawerek.

Rolnik w Internecie – serwisy online firmy Syngenta

Syngenta zaprezentowała podczas konferencji serwisy internetowe, które firma oferuje swoim klientom. „Dzięki naszym serwisom wspieramy rolników w ich codziennej pracy, pomagając im uzyskać jak najwyższe i wysokiej jakości plony”, mówiła Dorota Mazurek, menedżer usług marketingowych i programów lojalnościowych w Syngenta.

 

\"\"

 

Do dyspozycji rolników w ofercie Syngenta są trzy serwisy online, które mogą być pomocne w prowadzeniu dokumentacji integrowanej ochrony roślin:

Agricast to serwis pogodowy, pomocny w zarządzaniu pracami polowymi. Agricast jest najpopularniejszym serwisem firmy Syngenta – w ostatnim roku zanotował wzrost liczby wizyt o 17 proc. (2013 vs. 2012). W wersji podstawowej Agricast oferuje prognozę pogody w interwałach 8-godzinnych na 4 kolejne dni. W wersji rozszerzonej – dostępnej tylko dla członków programu Agriclub – Agricast oferuje poszerzone informacje pogodowe na pięć kolejnych dni, lokalną prognozę skuteczności zabiegów ochrony roślin w interwałach godzinnych, a także prognozę warunków siewu kukurydzy, buraków i rzepaku.

WEED ID to najnowszy serwis w ofercie firmy Syngenta. Aplikacja pomagająca w identyfikacji chwastów jest intuicyjna i łatwa w obsłudze. Dzięki prostemu systemowi pytań i obrazkowych podpowiedzi WEED ID umożliwia rozpoznanie chwastów jedno- i dwuliściennych zaobserwowanych na polu. Kryteria, jakimi możemy się posługiwać w opisie chwastu to wiek, faza rozwojowa i cechy zewnętrzne rośliny.

Infopole to z kolei oferowany od 2005 roku specjalistyczny serwis monitoringu występowania agrofagów. System działa w oparciu o ponad 20 punktów rozmieszczonych na terenie całej Polski. W okresie od początku do końca wegetacji roślin w punktach monitoringu co tydzień dokonywana jest szczegółowa analiza pól pod kątem nasilenia występowania agrofagów (chorób i szkodników).

W oparciu o zebrane raporty z informacjami z każdej lokalizacji opracowywane są komunikaty„Obserwujemy aż dwustuprocentowy wzrost ruchu pochodzącego z urządzeń mobilnych. Dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu pierwszej aplikacji mobilnej, z której rolnicy mogą korzystać na polu. Infopole jest dostępne teraz również w wersji na urządzenia mobilne”, mówiła Dorota Mazurek, menedżer usług marketingowych i programów lojalnościowych w Syngenta.

Źródło i fot.: Syngenta,
Redakcja AgroNews
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,520ObserwującyObserwuj
5,420SubskrybującySubskrybuj

Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE