Proekologiczne działania Gminy Bolesławiec

Dolnośląska gmina wiejska Bolesławiec jest od 1995 r. w całości zwodociągowana, a od lipca 2009 r. skanalizowana w dwóch systemach, tj. biologicznych, indywidualnych oczyszczalni przydomowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki z północnej części gminy oczyszczane są przez innowacyjną, energooszczędną, biologiczno-gruntową oczyszczalnię ścieków w Trzebieniu, w której zastosowanie syfonowych dozowników ścieków i żwirowych pól filtracyjnych pozwala uzyskać wysokie parametry ścieków oczyszczonych.

Urządzenia te nie wymagają poboru mocy, co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji oczyszczalni. Ścieki z pozostałej części gminy trafiają do miejskiej oczyszczalni w Bolesławcu.

W gminie uporządkowano gospodarkę odpadami komunalnymi. Selektywną zbiórką odpadów u źródła objęci są wszyscy mieszkańcy gminy. Znaczne ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko umożliwia nowoczesne wyposażenie techniczne do segregacji, prasowania i belowania odpadów oraz linia przygotowania biofrakcji do kompostowania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Gazyfikacja podmiejskich miejscowości, termoizolacja budynków użyteczności publicznej i zmiana sposobu ich ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne wpłynęła na poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz oszczędność energii.

Zainstalowano ponad 2000 energooszczędnych lamp ulicznych.  Dla usprawnienia komunikacji wewnątrz gminy zmodernizowano drogi i chodniki, a także wybudowano alternatywne ciągi przejazdowe.

Na terenie gminy nie ma kanalizacji deszczowej, jednak odtworzenie urządzeń melioracyjnych – rowów przy drogach – gwarantuje odpowiedni odpływ wód deszczowych. Nowoczesne, spełniające wymagania budownictwa ekologicznego obiekty bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej polepszyły warunki życia mieszkańców.

Źródło: Sekretariat Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here