Program „Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze\” będzie promował rolnictwo!

Komisja Europejska (KE) zakończyła trwający od października 2012 r. przegląd programów Owoce w szkole i Mleko w szkole i zaprezentowała nową propozycję legislacyjną dotyczącą przyszłości programów szkolnych.

 

\"\"

 

KE zaproponowała połączyć dotychczasowe programy Owoce w szkole i Mleko w szkole, w jeden nowy program, który pod hasłem „Odżywiaj się zdrowo i czuj się dobrze” promowałby wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko, a także zwracał uwagę dzieci na pochodzenie żywności i rolnictwo.

Zgodnie z propozycją KE:
 

  •  ustanowione zostaną wspólne ramy finansowe i prawne w ramach których wspierane będzie udostępnianie dzieciom świeżych owoców i warzyw oraz mleka,
  •  dystrybucji produktów towarzyszyć będą wzmocnione działania edukacyjne mające poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych i zagadnień pokrewnych.

KE zaplanowała, iż budżet programu będzie wynosił 230 mln EUR na rok szkolny, z czego 150 mln EUR zostanie przeznaczonych na owoce i warzywa, a 80 mln EUR na mleko. Ze środków tych finansowane byłoby udostępnianie produktów, działania edukacyjne oraz promocja programu, jego monitoring i ocena. Program realizowany byłby na podstawie wieloletnich strategii krajowych przygotowywanych przez państwa członkowskie.

Zgodnie z analizą przedstawioną przez KE genezą działań podejmowanych w tym zakresie przez KE był utrzymujący się spadek spożycia owoców, warzyw i produktów mlecznych wśród dzieci. Ponadto dotychczas realizowane programy szkolne mimo wspólnego celu, jakimi jest promowanie spożycia ww. produktów wśród dzieci, działały na różnych zasadach finansowych i organizacyjnych oraz dysponowały odmiennymi narzędziami, i tak na przykład program Mleko w szkole pozbawiony był elementu obowiązkowych działań edukacyjnych, które z kolei z powodzeniem są realizowane w programie Owoce w szkole.

KE w trakcie przeglądu ww. programów, którego elementem były między innymi otwarte konsultacje społeczne, rozważała różne warianty rozwoju ww. programów w przyszłości, od pozostawienia ich w dotychczasowej formule zgodnie z WPR 2020, przez wprowadzenie pewnych modyfikacji, aż po powołanie nowego programu szkolnego.

Po dokonaniu analizy KE zadecydowała, iż powołanie do życia nowego programu jest najlepszym rozwiązaniem pozwalającym skutecznie realizować długoterminowe cele takie jak:
 

  •    przeciwdziałanie spadkowi spożycia owoców, warzyw i przetworów mlecznych,
  •    wzmacnianie zainteresowania dzieci rolnictwem, pochodzeniem żywności oraz jej różnorodnością,
  •    zwiększanie spożycia wybranych produktów, a poprzez działania edukacyjne przyczynianie się do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.

Według KE nowy program o ujednoliconych zasadach ma gwarantować bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz uproszczenia administracyjne.

Propozycja KE będzie obecnie przedmiotem dyskusji i prac legislacyjnych w Radzie i Parlamencie Europejskim.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here