Program dopłat do wapnowania gleb coraz bliżej

Dotacje do wapnowania gleb coraz bliższe. Szanse, że powstanie specjalny program dopłat do wapnowania są coraz większe. W resorcie środowiska i rolnictwa trwają właśnie prace nad jego kształtem.

rolnictwo, portal rolny, program dopłat do wapnowania gleb, nawozy, wapno, wapnowanie

Przypomnijmy. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej rząd wspierał wapnowanie gleb. Dotacje na ten cel były wypłacane producentom nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych dla obniżenia przez nich ceny, jaką rolnik musiał zapłacić za te nawozy. Po 1 maja 2004 roku sposób finansowania tego zadania uznano za niezgodny z wytycznymi unijnymi. To ostatecznie zakończyło udzielanie pomocy w takiej formie i jednocześnie przełożyło się na drastyczny spadek zużycia wapna. Z danych GUS wynika, że obecnie polscy rolnicy stosują aż o 70 proc. wapna mniej niż w końcówce lat 90-tych. Na jeden hektar zużywają ok. 40 kg tego nawozu.

Trwają prace nad programem wapnowania gleb

Resort rolnictwa chce znów stworzyć program wapnowania gleb w Polsce. Miałby on funkcjonować jako działanie prośrodowiskowe ze względu na pomijany dotychczas efekt środowiskowy.

– Resort środowiska w kwietniu 2017 r. zaproponował wypracowanie jednolitych kryteriów, za pomocą których możliwe będzie dokonanie oceny, czy wapnowanie w danym regionie kraju w danym przypadku jest zabiegiem agrotechnicznym, czy jest zabiegiem służącym ochronie środowiska – mówił pod koniec października tego roku podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

Z kolei na zlecenie ministerstwa rolnictwa Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach przygotował opracowanie „Środowiskowe aspekty zakwaszenia gleb w Polsce”. Jak poinformował Bogucki, opracowanie to zostało przekazane do resortu środowiska w celu ustanowienia programu wapnowania gleb.

Wiceminister zauważył, że przygotowując ten program, należy zwrócić szczególną uwagę, by trafiał on rzeczywiście do rolników.

– Wcześniejsze programy, mimo pozytywnego wpływu na ilość zużywanego wapna, prowadziły też w niektórych wypadkach do nieprawidłowości, które były objęte i postępowaniami prokuratorskimi, i dochodzeniami, a więc przygotowując nowy program, trzeba mieć na uwadze i te pozytywne doświadczenia lat 90., ale też te negatywne strony ówczesnego systemu dopłat, który powodował oszustwa i przestępstwa w postaci poświadczania nieprawdy, fikcyjnego obrotu wapnem nawozowym w tamtym okresie – mówił wiceminister Bogucki.

Jego zdaniem nowy program powinien uwzględnić aspekty związane z korzystaniem z wapna, ze zwiększeniem zużycia i faktycznym wpływem na poprawę stanu środowiska.

W Polsce od lat systematycznie wzrasta udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych.

– W roku 1995 ten udział gleb kwaśnych wynosił poniżej 60 proc., w roku 2015 przekroczył 60 proc. – wylicza dr Grzegorz Siebielec, Kierownik Zakładu Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony Gruntów IUNG.

oprac. Kamila Szałaj, fot. Kopalnia Wapienia Czatkowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here