Projekt nowelizacji ustawy dot. paszportów dla koni przyjęty bez poprawek

Posłowie nie wnieśli poprawek do projektu nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Projekt wdraża przepisy unijne dotyczące zasad wystawiania tzw. paszportów dla koni.

 

\"\"

 

10 marca w Sejmie odbyło się drugie czytanie tego projektu. Dostosowuje on polskie przepisy do regulacji unijnych w zakresie metod identyfikacji zwierząt należących do rodziny koniowatych. Projekt przewiduje uregulowanie m.in. trybu upoważniania podmiotów do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koni oraz wskazane organy do nadawania i cofania upoważnień. Ponadto projekt określa obowiązki posiadaczy koniowatych w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także uprawnienia organów inspekcji weterynaryjnej.

Przepisy unijne, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., umożliwiają państwom członkowskim m.in. czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych w przypadku naruszenia rozporządzenia unijnego. Zgodnie z projektem w Polsce ma to być kompetencja szefa resortu rolnictwa, który będzie wpisywał takie podmioty do prowadzonego przez siebie wykazu. Z wnioskiem do ministra rolnictwa o wykreślenie podmiotu z rejestru będzie mógł wystąpić główny lekarz weterynarii.

Czytaj także:
Nowe przepisy pomogą zapobiegać chorobom przenoszonym przez zwierzęta

Projekt upraszcza też procedurę wydawania dokumentów dla koni – wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Ponadto projekt m.in. doprecyzowuje tryb postępowania z dokumentami zwierząt, które padły, zostały poddane ubojowi lub zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej – dokument będzie musiał zostać dostarczony wraz ze zwłokami zwierzęcia do rzeźni (w przypadku uboju) a w pozostałych przypadkach do zakładu przetwórczego lub spalarni.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Karsun Design

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here