PROW nie zdąży na czas?

Copa-Cogeca apeluje do Komisji Europejskiej o szybsze zatwierdzenie programów rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ w przeciwnym wypadku proces może przeciągnąć się do maja 2015 r., przez co rolnicy, właściciele lasów i spółdzielnie nie będą w stanie planować przyszłych działań.

 

\"rolnictwo,

 

Copa-Cogeca wezwała Komisję Europejską do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko opóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.
 
Według Pekki Pesonena, Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca, organizację bardzo niepokoi to, że niektóre programy rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20 nie będą gotowe do zatwierdzenia przed dn. 31 grudnia 2014 r. W takiej sytuacji przyjęcie ich przed majem 2015 r. nie będzie możliwe z powodów proceduralnych związanych z przeglądem budżetu UE (wieloletnich ram finansowych – WRF). Może to poważnie wpłynąć na działalność rolników, właścicieli lasów i spółdzielni, gdyż uniemożliwi im planowanie przyszłych działań.
 
Dodał, że w obliczu coraz poważniejszych wyzwań nie można zagrażać zobowiązaniom rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych. Wkład tych podmiotów na rzecz wzrostu i zatrudnienia na obszarach wiejskich UE oraz na rzecz osiągnięcia celów w zakresie klimatu i środowiska jest niezwykle istotny, o czym należy pamiętać. Bardzo ważne dla sektora są instrumenty związane z pomocą inwestycyjną i wsparciem dla młodych rolników. Według p. Pesonena wsparcie jest kluczem na drodze do zagwarantowania rentowności sektora rolnego i leśnego, a także wymiany pokoleń. Na zakończenie p. Pesonen zaapelował do Komisji o przyspieszenie zatwierdzania programów bez uszczerbku dla ich jakości i celów.

Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here