Przyczyny złych prognoz w sektorze mięsnym

Oczywiście głównym elementem kosztowym pozostaną pasze, których ceny raczej utrzymają się na wysokim poziomie. Będzie to wywierało presję na wysokie ceny mięsa na rynkach światowych, w tym unijnym.

 

 

\"Przyczyny

 

Rozważając perspektywę 2011-22 można spodziewać się zmian w ilości i strukturze konsumpcji mięsa w UE, głównie na korzyść mięsa drobiowego. KE prognozuje wzrost konsumpcji tej kategorii mięsa o 2% w przeliczeniu na mieszkańca do poziomu 24,1 kg/osobę w 2022 roku. Będzie to podyktowane kwestiami ekonomicznymi.


Czytaj dalej: Które mięso będzie najtańsze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here