Rada Ministrów rolnictwa UE AGRIFISH w Luksemburgu

Minister Grzegorz Puda uczestniczył w posiedzeniu rady unijnych ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Luksemburgu. Pierwszego dnia posiedzenia ministrowie osiągnęli porozumienie w zakresie reformy WPR na lata 2023-2027, w wyniku trójstronnych negocjacji pomiędzy Radą UE, Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim.

Rada Ministrów rolnictwa UE AGRIFISH w Luksemburgu
Rada Ministrów rolnictwa UE AGRIFISH w Luksemburgu

Rybołówstwo

Obszerną część agendy posiedzenia Rady AGRIFISH w Luksemburgu zajęły sprawy dotyczące rybołówstwa.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia Rada przyjęła podejście ogólne odnośnie rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa. Prace w przedmiotowej sprawie trwały
od 2018 r. i miały na celu uproszczenie systemu kontroli rybołówstwa, zmniejszenie obciążeń administracyjnych, a także dostosowanie systemu do przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska sprzeciwiła się proponowanym zmianom z uwagi na dodatkowe restrykcje skierowane do sektora rybołówstwa małoskalowego, tj.: konieczność wyposażenia statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów w systemy elektronicznego monitorowania ruchu (VMS) i elektronicznego raportowania działalności połowowej.  Polska wskazała na nieproporcjonalne obciążenia z tym związane, zarówno dla sektora rybołówstwa, jak również dla administracji.

Ministrowie obradowali także nad Komunikatem Komisji w sprawie stanu wdrażania przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa i konsultacji na temat możliwości połowowych na 2022 r. Jest to dokument poprzedzający przygotowanie pakietu legislacyjnego, który dyskutowany będzie jesienią tego roku i stanie się punktem wyjścia do przyjęcia rozporządzenia Rady w sprawie możliwości połowowych na Morzu Bałtyckim na 2022 r. i poza nim.

Dodatkowo, na wniosek delegacji: Francji, Irlandii i Hiszpanii, Ministrowie zajęli stanowisko w sprawie niekorzystnej sytuacji na północno-wschodnim Atlantyku, spowodowanej przez jednostronne decyzje Norwegii w odniesieniu do możliwości połowowych niektórych gatunków ryb. Polska zaapelowała o rozwiązanie zaistniałego sporu na drodze dyplomatycznej, na wyższym poziomie politycznym, z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz przestrzegając dotychczasowych zobowiązań obu stron.

Inne tematy zgłoszone na posiedzenie Rady

W dyskusji ministrowie poparli przyjęcie decyzji Rady wzywającej Komisję do przedłożenia badania na temat środków kontroli biologicznej. Stosowanie makroorganizmów w ochronie roślin może w sposób efektywny przyczynić się do ograniczenia chemicznych metod ochrony roślin i w ten sposób do osiągnięcia ambitnych celów Strategii „Od pola do stołu”. Należy zdawać sobie jednak sprawę, iż wprowadzanie do rolnictwa nowych makroorganizmów niesie ze sobą ryzyko ich zadomowienia się w środowisku naturalnym i zagrożenie dla rodzimej bioróżnorodności.

Ministrowie omawiali też zagadnienie dotyczące ochrony pszczół miodnych w kontekście przeglądu wytycznych EFSA z 2013 r. Przedstawiony przez Komisję Europejską porusza bardzo ważny dla całej Europy problem wymierania wielu gatunków zapylaczy.

W ocenie Polski, powinien być ustanowiony jeden specjalny cel ochrony, wspólny dla całej Unii Europejskiej. Pozwoli to dokonywać oceny wpływu środków ochrony roślin na pszczoły miodne i inne zapylacze, a więc w konsekwencji rejestrować środki ochrony roślin.

Sytuacja na rynkach rolnych

Komisja Europejska przedstawiła korzystny obraz obecnej sytuacji na rynkach rolnych UE. Jednak pewne państwa członkowskie zgłosiły poważne problemy w konkretnych sektorach i regionach znacząco wpływające na dochód producentów, np. w sektorach owoców i warzyw oraz wina, gdzie ostre kwietniowe przymrozki zniszczyły znaczną część produkcji na dużych obszarach, a ekstremalne fale upałów negatywnie wpłynęły na jakość pozostałych upraw. Pomimo wzrostu cen, rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń i grypy ptaków oraz wysokie ceny pasz nadal hamują ożywienie w sektorach mięsnych, które najbardziej ucierpiały z powodu zamknięcia sektora hotelarsko-gastronomicznego. Co więcej, jeśli chodzi o wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem, widoczne zaczęły być negatywne skutki nowych stosunków nawiązanych po zakończeniu okresu przejściowego. Przywóz został jednak bardziej dotknięty niż wywóz. Ministrowie podkreślili w dyskusji, że Rada powinna nadal bardzo uważnie monitorować tę sytuację na rynkach rolnych.

Spotkania bilateralne z ministrami rolnictwa Słowenii i Węgier

Minister rolnictwa, leśnictwa i żywności Słowenii Jože Podgoršek zaprezentował priorytety prezydencji słoweńskiej – od lipca do grudnia  2021 r. Słowenia chce m.in. postawić
na innowacje w gospodarce żywnościowej. Rolnictwo musi zostać przekształcone w taki sposób, aby nadal dostarczać bezpieczną, wysokiej jakości i dostępną żywność,
a jednocześnie działać odpowiedzialnie wobec zasobów naturalnych podkreślił minister  Słowenii.

Będzie  to również okres ścisłej współpracy ministrów w zakresie  finalizacji tekstów prawnych i przyjęcia pakietu reformy WPR. Przewiduje się również czas na dyskusję dotyczącą przygotowania planów strategicznych oraz  wymianę doświadczeń  w tym zakresie.

Podczas spotkania ministra Grzegorza Pudy z ministrem rolnictwa Węgier Istvánem Nagy, omówiono tematy dotyczące reformy WPR oraz współpracy w odniesieniu do banku materiałów biologicznych.

Minister Puda  zaprosił ministrów rolnictwa Słowenii i Węgier do udziału w konferencji Ministrów Rolnictwa państw regionu Trójmorza, którą organizujemy w Krakowie w dniach 24-25 października 2021 roku, z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa. Głównym tematem rozmów będzie zabezpieczenie Europy w alternatywy dla importowanych składników paszowych.

MRIRW

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

dwanaście + pięć =

Zapisz się i Zaprenumeruj nasz Newsletter

11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,873ObserwującyObserwuj
7,080SubskrybującySubskrybuj

Pijany traktorzysta zakleszczony pod traktorem

Szybka pomoc policjantów z posterunku w Kadzidle oraz ratowników medycznych uratowała życie traktorzyście, który w Jazgarce wjechał do rowu i został przygnieciony przez ciągnik...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE