Rekordowy eksport zbóż z Polski

Rośnie eksport polskich zbóż. W sezonie 2016/17 z Polski wyeksportowano prawie 20 proc. więcej ziarna niż sezon wcześniej – poinformowali analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

\"rolnictwo,
 

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów podawanych przez Sparks Polska, eksport zbóż z kraju w sezonie 2016/17 wyniósł 6,18 mln t, czyli o 0,94 mln t (18 proc.) więcej niż w sezonie poprzednim. Oznacza to, że wzrost eksportu zagospodarował ponad połowę wzrostu krajowej produkcji zbóż z 2016 r. (+1,85 mln t).

Rośnie znaczenie kukurydzy

Interesująca zdaniem analityków jest struktura towarowa eksportu. Nadal największy udział w wywozie zbóż miała pszenica, ale wzrosło znaczenie kukurydzy.

Jej eksport wyniósł aż 1,39 mln t wobec 0,54 mln t w sezonie 2016/17. Zbliżony poziom (1,35 mln t) notowano jedynie w sezonie 2012/13, w pozostałych eksport nie przekraczał 1,0 mln t – czytamy w najnowszym raporcie BGŻ BNP Paribas.

Więcej pszenicy na eksport

W analizowanym okresie wzrósł też eksport pszenicy, ale dynamika zmian była mniej spektakularna niż w przypadku kukurydzy. Według danych Ministerstwa Finansów jej sprzedaż zagraniczna sięgnęła 3,96 mln t, czyli była o 0,52 mln t (15 proc.) wyższa niż sezon wcześniej.

– Warto jednak zauważyć, że zbiory pszenicy w 2016 r. były mniejsze wobec 2015 r. – według GUS o 1,3 mln t, wynosząc 10,8 mln t – przypominają analitycy.

Ich zdaniem zmiany w sprzedaży zagranicznej były wynikiem niskich zbiorów pszenicy ogółem w Unii Europejskiej, w tym głównie we Francji (czołowego unijnego eksportera), słabego złotego, a także wysokiego popytu ze strony Afryki Północnej, gdzie zbiory również nie były udane. 

Mniejszy eksport innych zbóż

W odróżnieniu od dwóch wcześniej omówionych rodzajów zbóż, eksport żyta, jęczmienia, owsa i pszenżyta w sezonie 2016/17 znacznie się skurczył.

Eksport jęczmienia i owsa wyniósł zaledwie odpowiednio 74 tys. t i 78 tys. t i był o 56% i 8% mniejszy niż rok wcześniej.

Transport morski zyskał na znaczeniu

W minionym sezonie ponownie wzrosło znaczenie transportu morskiego w handlu zagranicznym polskimi zbożami. Według wstępnych danych MF oraz obliczeń Sparks, udział transportu morskiego w eksporcie sięgnął 64% podczas gdy w sezonie 2015/16 było to około 57 proc. Zmiana ta była przede wszystkim wynikiem wysokiego eksportu pszenicy na odległe rynki.

Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here