Rola edukacji ekologicznej w parkach narodowych

Jednym z najważniejszych zadań parków narodowych, oprócz ochrony przyrody, działalności naukowej i turystyki jest edukacja ekologiczna. Znaczenie edukacyjnej funkcji parków narodowych wzrosło z chwilą, gdy uświadomiono sobie, jak ważny w nauczaniu jest kontakt z przyrodą. Dlatego wszystkie parki narodowe są statutowo zobowiązane do prowadzenia działalności edukacyjnej.

Stan naszego środowiska w dużej mierze zależy od nas samych. Problem w tym, by ten oczywisty fakt dotarł do całego społeczeństwa i miał wpływ na codzienne życie. By bierność zmieniał w działanie. Ogólnym celem edukacji ekologicznej jest popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu do problemów ochrony środowiska.         

Coraz powszechniej edukację ekologiczną traktuje się jako jedną z dziedzin kształcenia, która ma pomóc społeczeństwu w uzyskaniu przekonania, że:

  • wszystkie składniki środowiska przyrodniczego oraz przedmioty będące wytworem człowieka są od siebie zależne
  • każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko i każdy jest odpowiedzialny za jego stan obecny i przyszły
  • tylko świadome korzystanie z przyrody daje gwarancję zachowania wszystkich jej składników dla następnych pokoleń.         

Edukacja w Kampinoskim Parku Narodowym
Początki edukacji w Kampinoskim Parku Narodowym sięgają 1964 r. Wówczas w budynku dawnej kasjerówki byłego Nadleśnictwa Kampinos rozpoczęło działalność Muzeum Puszczy Kampinoskiej. W 1974 r. wytyczono w Parku trzy ścieżki przyrodnicze umożliwiające zwiedzającym bezpośrednie zapoznanie się z poszczególnymi elementami przyrody: ze światem roślinnym, zwierzęcym, procesami przyrodniczymi, budową geologiczną.         

Następnym krokiem było utworzenie w 1990 r. Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy, który był pierwszą tego typu jednostką w polskich parkach narodowych. Położenie Parku u wrót stolicy powoduje, że rocznie odwiedza go prawie milion osób. Aby sprostać wciąż wzrastającemu zainteresowaniu edukacją ekologiczną, w 1997 r. oddano do użytku Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie.         

Oferta edukacyjna adresowana jest do wszystkich zwiedzających, ale szczególnie do dzieci i młodzieży. Edukacja ekologiczna prowadzona przez obie placówki dydaktyczne oraz inne służby parku ma na celu:

  • kreowanie wartości naszego dziedzictwa przyrodniczego, konieczności jego ochrony oraz właściwych form wykorzystania,
  • zaznajamianie z funkcjami pełnionymi przez park narodowy oraz wyjaśnianie prowadzonych na jego terenie działań ochronnych,
  • ułatwienie zwiedzającym kontaktu z przyrodą i poznania jej tajników.

Źródło: Kampinoski Park Narodowy, www.kampinoski-pn.gov.pl, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here