Rolnicy bez wsparcia. Pula na dopłaty do ubezpieczenia wyczerpana!

Rolnicy mogą  zapomnieć o dopłatach do ubezpieczenia upraw oraz zwierząt gospodarskich z dopłatą państwa. Pula, jaką ministerstwo przeznaczyło na tegoroczne dopłaty jest o 150 mln zł mniejsza niż w roku ubiegłym i została już wykorzystana. Niezrozumiała jest decyzja państwa, zwłaszcza, że rok do roku anomalia pogodowe przynoszą coraz większe szkody!

Rolnictwo jest niezwykle silnie powiązane z warunkami naturalnymi i otoczeniem, w którym odbywa się działalność rolnicza. Obok rodzajów ryzyka wspólnych dla większości typów działalności gospodarczej, gospodarstwa rolne są dodatkowo narażone na ryzyko wynikające ze specyfiki samej działalności rolniczej – w znacznym stopniu związanej z warunkami środowiska naturalnego, nad którymi człowiek nie ma kontroli.

Budżet na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt mniejszy o 150 mln zł

W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie ryzykiem w działalności rolniczej. Ponieważ szereg zdarzeń może mieć charakter masowy (klęskowy), obserwuje się w tym obszarze działalność państwa w zakresie dotowania składek do ubezpieczeń. Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2020 r. został określony przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2370), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

W 2019 r. w ustawie budżetowej na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 650 mln zł, w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono łącznie 500 mln zł, czyli o 150 mln zł mniej.

Pula na dopłaty wyczerpana

W skutek takich działań w tym roku pula na dopłaty do ubezpieczeń została wyczerpana i wielu rolników chcących ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta pozostała bez wsparcia. Dla wielu rolników takie działania są niezrozumiałe. Z jednej strony Ministerstwo Rolnictwa nakłania do zwiększania ubezpieczeń upraw i zwierząt, a z drugiej strony obcina dopłaty do ubezpieczeń.

Przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rolników

Zmieniające się, a nawet pogarszające się z roku na rok warunki klimatyczne oraz anomalia pogodowe występujące w Polsce pokazują, że funkcjonowanie gospodarstwa rolnego bez właściwego ubezpieczenia jest praktycznie niemożliwe.

Dopłaty do ubezpieczeń rolnych są jedną z form pomocy dla rolników w tak trudnych dla nich czasach. Szkoda, że pomoc ta ze strony Ministerstwa po raz kolejny okazała się niewystarczająca.

Należy zaznaczyć, że Wielkopolska Izba Rolnicza jest zwolennikiem obowiązkowego i powszechnego ubezpieczenia upraw rolnych oraz stworzenia systemu ubezpieczeń w ramach sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych.

Michał Pawliczuk
WIR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here