Rolnicy zapłacą składki za pracowników sezonowych

Pracownicy sezonowi zatrudniani w gospodarstwie do zbiorów na podstawie umowy mają podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. Takie zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników chce wprowadzić resort rolnictwa.

\"rolnik,


Resort rolnictwa chce w ten sposób uregulować kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym osób pomagających przy zbiorach. Zdaniem ministerstwa powinni być oni zatrudnieni legalnie i objęci ochroną w razie wypadków przy pracy i choroby. W tej chwili gospodarze najczęściej podpisują z takimi osobami umowę o dzieło, która nie jest oskładkowana. Ministerstwo zamierza wprowadzić nową umowę – o pomocy przy zbiorach – która zabezpieczy pracownika.

Umowa o pomocy przy zbiorach: kiedy i dla kogo

Projektowa ustawa zakłada, że podstawą świadczenia pomocy będzie umowa o pomocy przy zbiorach zawarta pomiędzy rolnikiem prowadzącym gospodarstwo rolne a osobą świadczącą pomoc przy zbiorach, zwaną pomocnikiem.

Świadczenie pomocy przy zbiorach będzie świadczeniem odpłatnym.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana w przypadku pomocy świadczonej przy zbiorach, która obejmuje czynności bezpośrednio związane ze zbiorem owoców i warzyw jak i późniejszym ich sortowaniem i przygotowaniem do sprzedaży.

Zbiór owoców obejmuje takie czynności jak zrywanie owoców lub warzyw z drzew, krzewów lub innych roślin, np. truskawek, papryki czy pomidorów, wycinanie, np. pieczarek, a także zbieranie warzyw bezpośrednio z ziemi, np. cebuli.

Umowa o pomocy przy zbiorach na odpłatne wykonywanie wyżej wymienionych czynności będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Ubezpieczenie pomocnika

Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, zobowiązany będzie do opłacania za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Jednak pomocnik rolnika będzie podlegał temu ubezpieczeniu tylko w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W projektowanej ustawie doprecyzowana została definicja wypadku przy pracy, która będzie miała zastosowanie do pomocnika rolnika.

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Aby ułatwić i usprawnić kwestie związane z ubezpieczeniem pomocników rolnika, ze względu na krótki okres świadczenia pomocy, rolnik będzie zobowiązany zgłaszać ich do ubezpieczenia w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach i opłacać składkę za cały okres na który zawarto umowę o pomocy przy zbiorach w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia. Rolnik będzie opłacał również składkę zdrowotną za pomocnika rolnika.

Umowa także z Ukraińcami

Umowy będzie można zawierać także z cudzoziemcami, ponieważ – w myśl projektowanych przepisów – pełnomocnikiem rolnika będą mogły zostać m.in. osoby przebywające na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pracę.

Wynagrodzenie za zbiór

Do wynagrodzenia pomocników rolnika nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ani o stosowaniu minimalnej stawki godzinowej.
Umowa o pomocy przy zbiorach nie stanowi umowy wykonywanej w ramach stosunku pracy ani umowy zlecenia.

630 mln trafi do KRUS-u

Resort rolnictwa szacuje, że dzięki nowym regulacjom w ciągu 10 lat NFZ ze składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyska 1 mld 980 mln zł. Wpływy do KRUS wyniosą z kolei 630 mln zł. Natomiast budżet państwa na podatkach od pomocników przy zbiorach zarobi 193 mln zł.

Jak wygląda to w innych państwach?

W ocenie skutków regulacji projektowanych przepisów resort rolnictwa przytacza przykłady rozwiązania tego problemu w innych państwach unijnych.

We Francji stosowana jest szczególna umowa o pracę: umowa o pracę przy winobraniu. Jest to umowa stosowana wyłącznie przy pracy podczas zbiorów. Może być zawarta maksymalnie na okres do jednego miesiąca i po wygaśnięciu bezzwłocznie zawarta następna.

Natomiast w Niemczech, na potrzeby pracy sezonowej stworzono możliwość tzw. krótkotrwałego zatrudnienia (do 3 miesięcy lub 70 dni roboczych w roku, wynagrodzenie nie może przekroczyć 450 EUR miesięcznie). Pracownicy zatrudnieni w oparciu o te umowy są zwolnieni ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia. Jest to jednakże forma zatrudnienia przewidziana jako dorywcza i dodatkowa. Pracownicy sezonowi mogą w Niemczech odprowadzać zryczałtowaną 5 proc. składkę podatku dochodowego od wynagrodzenia, pod warunkiem, że są zatrudnieni w rolnictwie lub leśnictwie przez okres maksymalnie 180 dni w roku, wykonują prace typowe dla działalności rolniczej, otrzymują stawkę godzinową nie przekraczają 12 EUR. Pracodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia pracownika sezonowego, chyba, że pracownik jest już ubezpieczony w kraju pochodzenia. Do obowiązków pracodawcy należy również ubezpieczenie pracownika od wypadków na okres zatrudnienia. W przypadku tzw. krótkotrwałego zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany jedynie do wykupienia dla pracownika ubezpieczenia od wypadku.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. Danuta Adamiak

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Kalkulator płatności dla gospodarstwa. Sprawdź ile pieniędzy dostaniesz?

15 marca br. ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 10 czerwca br....
13,428FaniLubię
7,105ObserwującyObserwuj
3,946ObserwującyObserwuj
8,520SubskrybującySubskrybuj
Verified by ExactMetrics