Rolnicze OPZZ chce odwołania prezesa ARiMR

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski złożył ministrowi rolnictwa wniosek o odwołanie prezesa ARiMR Dariusza Golca. Zdaniem Izdebskiego, Golec nie zrobił nic, żeby zapobiec prawdopodobnym opóźnieniom w wypłacie dopłat. 

\"\"

Izdebski: Golec nie dopilnował wdrożenia systemu informatycznego ARiMR

Wielokrotnie alarmowaliśmy o tym problemie, zarówno bezpośrednio Pana Prezesa Dariusza Golca, jak i Ministra Krzysztofa Jurgiela. Nie doczekaliśmy się reakcji. Jedyną możliwą decyzją w chwili obecnej jest odwołanie Pana Golca i powołanie na stanowisko prezesa osoby, która podejmie kryzysowy plan naprawczy – mówi Izdebski.

Jego zdaniem prezes ARiMR Dariusz Golec nie dopilnował wdrożenia oprogramowania do obsługi dopłat.

– Spowoduje to brak możliwości zakończenia realizacji płatności do 30 czerwca 2017 r. oraz problemami z wdrażaniem systemów służących wypłatom płatności za rok 2017 – przewiduje Izdebski.

Rolnicze OPZZ zarzuca Golcowi również brak zewnętrznego audytu informatycznego zleconego jeszcze przez poprzedniego prezesa Agencji Daniela Obajtka. Poza tym, zdaniem organizacji, Golec wprowadzał w błąd rolników zapewniając ich za pośrednictwem strony internetowej Agencji , że system działa prawidłowo, a ich wypłaty nie są zagrożone.

– To dodatkowo doprowadza do wściekłości rolników, którzy wyjeżdżając w pole nie mają za co kupić paliwa czy środków do produkcji rolnej – komentuje Izdebski.

I dodaje, że zwalnianie przez Golca doświadczonych pracowników ARiMR również przyczyniło się do problemów z systemem informatycznym. 

Plan działań naprawczych wg OPZZRiOR

OPZZRiOR w ramach działań naprawczych proponuje powołanie na miejsce Golca jednego z jego obecnych zastępców oraz natychmiastowe zerwanie umowy z obecnym wykonawcą systemu informatycznego ARiMR.
Poza tym, zdaniem OPZZRiOR, należy przeprowadzić konkurs ofert na utrzymanie i rozbudowę systemu informatycznego agencji i wybrać najkorzystniejszą z nich, wpisując kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zlecenia.

oprac. Kamila Szałaj
Redakcja AgroNews, fot. OPZZRiOR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here