Rosną ceny zbóż konsumpcyjnych i paszowych

  Na rynku krajowym i unijnym drgnęły ceny zbóż.


  W drugim tygodniu kwietnia 2018 r. ponownie wzrosły ceny monitorowanych zbóż.

  Ceny pszenicy

  Jak wynika z analizy KOR, w dniach 9–15.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną średnio płacono 679 zł/t (163 EUR/t), o około 1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 1 proc. tańsze niż przed rokiem.

  Na rynku unijnym w drugim tygodniu kwietnia 2018 r. przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej wyniosła 167 EUR/t (696 zł/t) i była o 1 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem.

  Spośród najważniejszych polskich partnerów handlowych wyższe ceny niż w Polsce odnotowano m.in. w Niemczech – 169 EUR/t i w Czechach – 171 EUR/t, a niższe na Słowacji – 149 EUR/t.

  Cena żyta

  Za żyto konsumpcyjne przeciętnie w kraju uzyskiwano 578 zł/t, o 1 proc. więcej niż tydzień wcześniej. Cena tego zboża była również o 1 proc. wyższa niż przed miesiącem, ale o 3 proc. niższa od notowanej przed rokiem.

  Jęczmień nieznacznie droższy

  Przeciętna cena jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 681 zł/t (163 EUR/t), nieznacznie (o 0,3 proc.) wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. wyższym niż miesiąc wcześniej. Cena tego ziarna była o 7 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r. Za jęczmień paszowy na obszarze UE płacono średnio 165 EUR/t (686 zł/t). Cena ta była o 0,5 proc. niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 3 proc. wyższa niż przed miesiącem. Wyższe niż w kraju ceny za to zboże uzyskiwano m.in. w Niemczech – 172 EUR/t i we Francji – 176 EUR/t, a nieco niższe np. w Wielkiej Brytanii (160 EUR/t).

  Droższa kukurydza

  W Polsce średnia cena zakupu kukurydzy wyniosła 653 zł/t (157 EUR/t) i była o 1 proc. wyższa niż tydzień wcześniej i o 2 proc. wyższa niż przed miesiącem. Zboże to było jednak o 3 proc. tańsze niż przed rokiem. Przeciętna cena kukurydzy w UE wyniosła 164 EUR/t (686 zł/t), o 1 proc. więcej niż w poprzednim notowaniu i o 0,2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Niższe ceny niż w Polsce płacono m.in. w Rumunii – 151 EUR/t i na Słowacji – 148 EUR/t.

  Redakcja AgroNews, fot. Kamila Szałaj

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here