Rusza pomoc dla rolników. ARiMR przyjmuje wnioski

Jest pomoc dla rolników poszkodowanych w tym roku przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Do 5 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie takiego wsparcia.

 

\"rolnictwo,

 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania. Chodzi o szkody, które wynoszą co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. lub szkody powstałe na powierzchni co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Wnioski od 29 listopada do 5 grudnia przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Formularz wniosku opracowany przez Agencję jest dostępny na stronach internetowych przez nią administrowanych. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych.

– Jeśli jednak zapotrzebowanie na pomoc wynikające ze złożonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną na tę pomoc tj. 100 mln zł, do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków – czytamy w komunikacie ARiMR.

Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50  proc. dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Redakcja AgroNews, fot.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here