Rusza pomoc suszowa. Od 14 września można składać wnioski

Rusza pomoc suszowa. Od 14 września rolnicy, których straty suszowe w uprawach przekroczyły 70 proc., mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR – poinformował resort rolnictwa.

pomoc suszowa, susza, minister rolnictwa, pomoc dla rolników, ARiMR,

ARiMR będzie przyjmowała dokumenty od 14 do 29 września.

Rusza pomoc suszowa. 1000 zł do ha

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji.

Pomoc będzie udzielana:
  • poza formułą pomocy de minimis, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wysokość pomocy dla poszczególnych producentów rolnych będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70 proc. danej uprawy oraz stawki pomocy.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym rolnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here