Ruszą programy pomocowe dla producentów świń poszkodowanych przez ASF

– Zainicjowaliśmy powstawanie wojewódzkich zespołów rolnych, których celem będzie przygotowanie zadań dla poszczególnych województw. Te programy będą podstawą po 2020 roku do przedłożenia Komisji Europejskich Regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem zespołu będzie więc zidentyfikowanie potrzeb w gminach, powiatach; ustalenie priorytetów i przedstawienie ich do realizacji w ramach RPO. To zadanie rozpisaliśmy na dwa lata. Ten rok przeznaczyliśmy na analizy i przygotowanie diagnozy, w kolejnym zaś ustalone zostaną priorytety – tak o pomocy poszkodowanym w wyniku ASF mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas konferencji w Białymstoku.

\"\"
 


Pomoc możliwa będzie do realizacji poprzez dwa pakiety:
• Pakiet Hogana – To 22 mln euro na działania związane z AFS – od września do końca grudnia
• Wsparcie ze środków Komisji Europejskiej.
Nie ma możliwości otrzymać wsparcia do tej samej sztuki świń z dwóch źródeł.

Pomoc  dla producentów trzody z pakietu Hogana to różnica między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie, gdzie znajduje się siedziba stada producenta świń, z której świnie zostały sprzedane, oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, opublikowaną w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa, a cenę uzyskaną przez producenta świń za sprzedane zwierzęta wskazaną na fakturze lub fajturze VAT RR, wyrażoną w cenie netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, jednak nie wyższą niż:
1)      2 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
2)      1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku, przy czym pomoc do zwierząt o masie tuszy większej niż  100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy do świń o masie ytuszy wynoszącej 100 kg.

Wsparcie ze środków KE dotyczy producentów trzody, którzy ponieśli straty w okresie: sierpień – listopad 2016. Wsparcie będzie wypłacane w formie pokrycia różnicy cen z faktur oraz średniej dla makroregionu północno-wschodniego (monitoring cen MRiRW), nie więcej niż:
1 zł/kg dla wagi tuszy wbc do 93 kg (współczynnik do przeliczenia z wagi żywej 0,78)
1,50/kg – dla wagi 93-105 kg
2 zł/kg dla wagi pow. 105 kg

Oprac. MN
Fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here