Rynek nawozów mineralnych oraz ich ceny w III kwartale 2013r.

Zestawienie zostało przygotowane  w Centrum Doradztwa Rolniczego  w Brwinowie na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego dotyczących  stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale  2013r.


Zaopatrzenie w nawozy:

·    W województwie dolnośląskim stan zaopatrzenia w większość analizowanych nawozów określono jako wystarczający. Występują braki w sprzedaży superfosfatu pojedynczego granulowanego;
·    w województwie kujawsko-pomorskim stan zaopatrzenia w superfosfat pojedynczy granulowany oceniono jako bardzo słaby, w siarczan potasu jako słaby, w superfosfat wzbogacony 40% oraz amofoskę jako średni.

Zaopatrzenie w nawozy azotowe oraz  sól potasową a także analizowane polifoski oceniono jako dobre;
·    w województwie lubelskim stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy nadal jest  wystarczający;
·    w województwie lubuskim  stan zaopatrzenia we wszystkie analizowane nawozy jest  wystarczający;
·    w województwie łódzkim jako bardzo dobre określono zaopatrzenie w saletrę amonową  której ilość jest wystarczająca.

 

\"\"

 

Polifoska 8:24:24 ,  polifoska 6:20:30 oraz saletrzak – nawozy te występują w 75 % punktów sprzedaży i zaopatrzenie określono jako dobre. Jako dostateczne  oceniono zaopatrzenie w mocznik i sól potasową( były dostępne w 65% i 60% punktów sprzedaży). Słabe zaopatrzenie było  w superfosfat pojedyńczy granulowany (był dostępny w 40 % punktów sprzedaży), superfosfat wzbogacony 40% (był dostępny w 20 % punktów sprzedaży),   siarczan potasu (był dostępny w 15 % punktów sprzedaży), polifoskę 4:12:32, ( dostępna  w 45% punktów sprzedaży),  w amofoskę (w 15% punktów sprzedaży);
·    w województwie małopolskim  jako dobry  określono stan zaopatrzenia  w nawozy azotowe, superfosfat pojedyńczy granulowany,  sól potasową oraz polifoski  8:24:24; i 6:20:30.  .  Jako wystarczający określono stan zaopatrzenia w superfosfat wzbogacony 40%   i siarczan potasu. Słabe było zaopatrzenie w amofoskę, a  polifoska 4:12:32 nie występowała w żadnym badanym punkcie sprzedaży. Dostępna była Polifoska M o podobnym składzie (NPKMgS 5:16:24:4:3) w cenie ok. 220zł. 
·    w województwie mazowieckim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe określono jako dobry, nawozy o które pytają klienci są dostępne, w III kwartale było małe zainteresowanie. Występuje chwilowy niedobór niektórych nawozów fosforowych . Stan zaopatrzenia w nawozy potasowe i polifoski jest dobry a amofoska występuje w nielicznych punktach. Największa popularnością cieszył się siarczan potasu.
·    w województwie opolskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową  a także  polifoskę 8:24:24  i  polifoskę 6:20:30  jest wystarczający. Superfosfat wzbogacony 40%  oraz polifoska 4:12:32 i amofoska  sprowadzane są  na zamówienie.  Nadal nie występują na rynku siarczan potasu a także superfosfat pojedynczy granulowany;
·    w województwie podkarpackim   stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, nawozy fosforowe,  sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest dobry. Zaopatrzenie w pozostałe nawozy określono jako wystarczające;
·    w województwie podlaskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasowa oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 jest wystarczający, nawozy są zamawiane w miarę potrzeb. Występują niedobory  w zaopatrzeniu w superfosfat wzbogacony 40% oraz  polifoskę 4:12:32  oraz amofoskę ( są zamawiane sporadycznie). Brak w ofercie siarczanu potasu;
·    w województwie pomorskim stan zaopatrzenia w nawozy jest dobry. Dostawy  siarczanu potasu, polifoski 8:24:24  oraz amofoski  są  realizowane na życzenie rolnika w ciągu kilku dni; 
·    w województwie śląskim stan zaopatrzenia w nawozy azotowe, sól potasową, oraz polifoskę 8:24:24 i  polifoskę 4:20:30 jest wystarczający.  Nadal występuje brak: siarczanu potasu, superfosfatu pojedynczego granulowanego i superfosfatu wzbogaconego 40% oraz polifoski 4:16:18 ale  nawozy te sprowadzane są na zamówienie. Występują również braki amofoski:
·    w województwie świętokrzyskim zaopatrzenie w nawozy azotowe, superfosfat pojedynczy granulowany, sól potasową oraz polifoski 8:24:24 i 6:20:30 określono jako dobre. Słabe jest zaopatrzenie w polifoskę 4:12:32, superfosfat wzbogacony 40% oraz siarczan potasu. Odnotowano braki w  dostawach amofoski do  punktów sprzedaży; 
·    w województwie warmińsko-mazurskim brak danych o superfosfacie  pojedynczym granulowanym,  o siarczanie potasu oraz o polifosce 4:12:32. Zaopatrzenie  w pozostałe nawozy jest wystarczające;
·    w województwie wielkopolskim w zaopatrzenie w analizowane nawozy określono jako zadowalające,  występują okresowe braki w ciągu 1-4 tygodni. Superfosfat pojedynczy granulowany występuje w 40% punktów zaopatrzenia w nawozy, ale jest on mniej popularnym nawozem i jest zastępowany nawozami wieloskładnikowymi i 40%superfosfatem wzmocnionym.
·     w województwie zachodniopomorskim stan zaopatrzenia w nawozy  jest wystarczający, a w razie braków nawozy są szybko sprowadzane na zamówienie.

Ceny nawozów;
U dystrybutorów  zbierane są najniższe i najwyższe ceny każdego z analizowanych nawozów.  Wśród cen najniższych poszczególnych nawozów (Tabela 2) najmniejsze wartości osiągnęły:

nawozy azotowe:
– saletra amonowa w województwie  mazowieckim   95,00 zł/dt,
– saletrzak w województwie warmińsko mazowieckim  100,00 zł/dt,
– mocznik w województwie mazowieckim  125,00 zł/dt,
nawozy fosforowe:
– superfosfat pojedynczy granulowany w województwie lubuskim 85,00 zł/dt;
– superfosfat wzbogacony  40% w województwie opolskim 159,00  zł/dt;
nawozy potasowe:
– sól potasowa w województwie zachodniopomorskim 155,98  zł/dt,
– siarczan potasu w województwie zachodniopomorskim 186,00 zł/dt,
nawozy wieloskładnikowe:
– polifoska 8:24:24 w województwie lubuskim 186,00 zł/dt;
– polifoska 6:20:30 w województwie lubuskim 184,00 zł/dt;
– polifoska 4:12:32 w województwie lubuskim 160,50 zł/dt;
– amofoska 4:16:18  w województwach lubuskim  i mazowieckim110,00 zł/dt.

Wśród cen najwyższych  poszczególnych nawozów największe wartości osiągnęły:
nawozy azotowe:

– saletra amonowa w województwie  małopolskim 176,00 zł/dt;
– saletrzak w województwie mazowieckim 200,00  zł/dt;
– mocznik w województwie mazowieckim 208,00 zł/dt;
nawozy fosforowe:
– superfosfat pojedynczy granulowany 128,00 zł/dt w województwie małopolskim;
– superfosfat wzbogacony  40%,  242,00 zł/dt w województwie pomorskim ;
nawozy potasowe:
– sól potasowa 280,00 zł/dt w województwie małopolskim;
– siarczan potasu 300,00 zł/dt w województwach łódzkim i mazowieckim
nawozy wieloskładnikowe:
– polifoska 8:24:24 -256,00 zł/dt w województwie małopolskim;
– polifoska 6:20:30-  256,00 zł/dt w województwie małopolskim
– polifoska 4:12:32 – 210,00 zł/dt w województwie podkarpackim;
– amofoska 180  zł/dt w województwie łódzkim.

Analizując dynamikę maksymalnych cen nawozów w stosunku do III kwartału   2012r.,  widoczne jest że w większości wypadków maksymalne ceny nawozów wykazują tendencję wzrostową lub stagnację, jednakże poziom tych przyrostów jest niewysoki , a przyrost cen powyżej 30% wystąpił jedynie dwa razy: dla superfosfatu pojedynczego granulowanego w województwie pomorskim oraz dla saletrzaku w województwie mazowieckim.

Spadek cen obserwujemy natomiast we wszystkich województwach, aż w  84 przypadkach na 176 pozycji  ( 48%) . Najwyższy spadek ceny wystąpił w województwie łódzkim dla superfosfatu pojedynczego granulowanego, o 42,11 %.

Ceny czystego składnika
Cenę czystego składnika wyliczono odnosząc cenę całego nawozu do procentowej zawartości czystego składnika. (Np. cena  jednej decytony superfosfatu potrójnego granulowanego 46%  wynosi 139zł. ,  zawartość fosforu w  jednej decytonie tego  nawozu  wynosi 46 kg, więc cena tych 46 kg fosforu  wynosi 139 zł.  – cena 1 kg fosforu
równa się 3,02 zł.).

 Wśród rozpatrywanych przez nas cen nawozów azotowych za III kwartał   2013r.,  dla cen maksymalnych,  cena czystego składnika – azotu jest najniższa w moczniku, na drugim miejscu – w saletrze amonowej a najdrożej czysty składnik nadal  kosztuje w saletrzaku. Prawidłowość ta dotyczy większości  województw. Dla cen minimalnych czystego składnika utrzymuje się podobna tendencja.

Dla nawozów fosforowych  na podstawie otrzymanych informacji  widoczne jest,  że czysty składnik jest w większości województw tańszy w superfosfacie wzbogaconym 40% niż w pojedynczym granulowanym.

Dla nawozów potasowych  nie posiadamy wszystkich danych, gdyż w  wielu   województwach punkty skupu nie prowadzą sprzedaży  siarczanu potasu.

Z analizy posiadanych informacji  wynika, że zarówno dla cen minimalnych jak  i maksymalnych czysty składnik – potas, jest  zdecydowanie tańszy w soli potasowej  niż   w siarczanie potasu,  prawidłowość ta dotyczy wszystkich województw.

Dla nawozów wieloskładnikowych jako czysty składnik potraktowano azot, potas oraz fosfor łącznie. Ceny minimalne  czystego składnika w nawozach   wieloskładnikowych   przyjętych  do analizy – polifosek  oraz amofoski nie wykazują jednoznacznych prawidłowości.

Przygotowała Beata Filipiak ,  Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,872ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Jest szansa na dodatkowe odszkodowania za ubiegłoroczne przymrozki

Szkody spowodowane przez zjawiska atmosferyczne w 2020 r. mogą zostać rolnikom zrekompensowane poprzez dodatkową pomocą. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa na wniosek Krajowej...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE