Rynek zbóż: relacje popytu i podaży poprawią się

Jak czytamy w raporcie IERiGŻ, w sezonie 2014/15, pomimo minimalnego spadku produkcji zbóż, relacje podaży i popytu w światowym bilansie zbóż będą nieco lepsze niż w poprzednim sezonie. Ubytek podaży bieżącej został bowiem skompensowany z nawiązką podażą z zapasów początkowych, które według ostatnich szacunków Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) wyniosły 401 mln ton, tj. o 20% więcej niż rok wcześniej.

Zbiory zbóż w 2014 r. szacowane są na 1988 mln ton, tj. o niespełna 0,5% mniej niż w rekordowym poprzednim roku, ale o 5 mln ton więcej niż szacowano przed miesiącem. Wzrost w stosunku do szacunków z poprzedniego miesiąca wynika głównie z rewizji w górę plonów i zbiorów kukurydzy w USA.

Zużycie zbóż przewidywane jest na 1961 mln ton, czyli o 1,8% więcej niż w poprzednim sezonie i 3 mln ton więcej niż przewidywano przed miesiącem. Zapasy na koniec sezonu 2014/15 mogą zwiększyć się o 7% do 429 mln ton, w tym do 149 mln ton u głównych eksporterów (wzrost o 25%).

Również na rynku krajowym relacje popytu i podaży poprawią się. Rekordowe zbiory z 2014 r. przewyższają o 3,6 mln ton prognozowane na sezon 2014/15 zużycie krajowe, które może wzrosnąć o 4% do 27,8 mln ton. Natomiast możliwości eksportu będą znacznie mniejsze niż w poprzednim sezonie. Dlatego rozchody ogółem (zużycie krajowe plus eksport) będą mniejsze o ponad 1%.

\"\"

W wyniku tego, zapasy zbóż na koniec sezonu mogą się zwiększyć o blisko 70% do 2,4 mln ton, co stanowiłoby 7,5% ich rocznego zużycia wobec zaledwie 1,5 mln ton i 4,4% w poprzednim sezonie oraz 3,7 mln ton i 12,0% w sezonie 2012/13.

W okresie trzech pierwszych miesięcy sezonu 2014/15 (lipiec – wrzesień 2014 r.) do skupu trafiło 3,7 mln ton zbóż podstawowych, tj. o 40% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Skupiono 2,3 mln ton pszenicy (1,6 mln ton w porównywalnym okresie poprzedniego sezonu), 342 tys. ton żyta (408 tys. ton), 481 tys. ton jęczmienia (376 tys. ton) oraz 119 tys. ton kukurydzy (185 tys. ton).

We wrześniu 2014 r. w porównaniu z sierpniem 2014 r. w skupie oraz na targowiskach mniej płacono za wszystkie zboża. W skupie najbardziej potaniała kukurydza (o 15%), a na targowiskach owies (o 5%). Przeciętne ceny zbóż podstawowych we wrześniu 2014 r. były od kilku do kilkunastu procent niższe niż przed rokiem. W tym czasie najbardziej potaniał jęczmień i kukurydza (o 14%), wyjątek stanowi żyto, które jest droższe niż przed rokiem (o 6%).

Czytaj więcej:
W uprawie zbóż ozimych intensywnie rozwijają się mszyce
Zboża ulegają presji podaży

W sierpniu 2014 r. z Polski wyeksportowano 441 tys. ton ziarna zbóż wobec 256 tys. ton w sierpniu 2014 r.; w tym 243 tys. ton pszenicy, 94 tys. ton żyta, 15 tys. ton jęczmienia i 13 tys. ton kukurydzy. Import ziarna wyniósł w tym czasie 88 tys. ton i w porównaniu z sierpniem 2013 r. był większy o 18%, więcej przywieziono żyta, jęczmienia i kukurydzy.

Większy był także eksport ziarna obrobionego inaczej (o 7%), natomiast przywóz pozostałych produktów pierwotnego przetwórstwa zmniejszył się, w tym najbardziej słodu (o 31%). Import kasz, grysików i granulek oraz ziarna obrobionego inaczej był mniejszy, a pozostałych produktów pierwotnego przetwórstwa sprowadzono więcej. W tym czasie eksport produktów wtórnego przetwórstwa zbóż zmniejszył się, jedynie wyrobów spożywczych wywieziono więcej (o 1%). Mniej przywieziono natomiast ciasta makaronowego (o 11%), wyrobów spożywczych (o 11%) oraz pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych (odpowiednio o 10 i 14%). Import chleba i pieczywa cukierniczego zwiększył się o 8%.

Na poziom cen zbóż w UE wpływają coraz wyższe prognozy produkcji. We wrześniu 2014 r., w odniesieniu do przedniego miesiąca, ceny większości zbóż ponownie zmalały. W Niemczech za pszenicę płacono 157 EUR/t (o 5% mniej), we Francji 164 EUR/t (o 6% mniej). Przeciętna cena jęczmienia paszowego w UE-28 we wrześniu 2014 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, była niższa o 1%, w tym w Czechach o 7%, w Niemczech o 4%, a we Francji o 2%. Na rynku unijnym średnia cena kukurydzy wyniosła 146 EUR/t, wobec 168 EUR/t w poprzednim miesiącu. Rynek pasz przemysłowych nadal znajduje się pod presją rosnącej podaży zbóż i oleistych. W analizowanym miesiącu, w porównaniu z sierpniem 2014 r., ceny wszystkich pasz były niższe średnio o 1%, natomiast w porównaniu z ubiegłym rokiem o ok. 3%.

Źródło: IERiGŻ,
Redakcja AgroNews, fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here