Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o nasiennictwie

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 

\"rolnictwo,
 

Jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, proponowane przepisy wprowadzają rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi.

Chodzi m.in. o zmianę definicji materiału siewnego kategorii „elitarny” oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.

W nowych regulacjach umożliwiono wpisywanie do rejestru krajowego odmian gatunków, nie objętych przepisami unijnych dyrektyw nasiennych, a ważnych w Polsce pod kątem gospodarczym oraz ze względu na zachowanie bioróżnorodności roślin. Zmiany te umożliwią polskim przedsiębiorcom produkcję dobrej jakości materiału siewnego, który będzie można wprowadzić do obrotu w całej Unii Europejskiej oraz poza jego granicami.

Zaproponowano także zniesienie opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich. Powinno to zwiększyć zainteresowanie wpisywaniem do rejestru takich odmian gatunków roślin.

Ograniczone zostaną również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów. Zwiększy się także skuteczność działań inspekcji dzięki wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących kontroli obrotu materiałem siewnym.

Wprowadzono również zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej.

Znowelizowane przepisy powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here