Większy dostęp, wyższe stawki taryfowe. W Sejmie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt

Większy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą państwa i podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji – przewiduje nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich uchwalona we wtorek przez Sejm.

 

\"koń,

 

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (pierwotny druk nr 469). Jej celem jest zapewnienie powszechności ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Nowelizacja daje producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą budżetową do składki ubezpieczenia i przewiduje podwyższenie stawek taryfowych uprawniających do otrzymania dotacji. Zawiera także rozwiązania służące upowszechnieniu ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka występujące w rolnictwie (np. suszy) – z zachowaniem możliwości wyboru przez rolnika jednego rodzaju ryzyka. Dopłata z budżetu państwa do składki ubezpieczeniowej wynosząca  do 65 proc. –  będzie przysługiwała do ubezpieczenia upraw rolnych, gdy producent rolny zawrze umowę zawierającą pakiet rodzajów ryzyka (w przypadku określenia przez ubezpieczyciela stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia). Dla upraw na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła być zwiększona odpowiednio do: 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyk – gdy dojdzie do przekroczenia stawek: 9, 12, 15 proc. – dopłata z budżetu nie będzie przysługiwać.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje stawka 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać.

Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku. Nad ustawą będzie pracował teraz Senat.

Redakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here