Rzepak i rzepik na plusie

Siewy rzepaku ozimego rozpoczęto w połowie sierpnia 2013, a zakończono na początku września. Większość plantacji zasiano w optymalnych terminach agrotechnicznych.

Notowane we wrześniu częste opady deszczu, przyczyniły się do dobrego uwilgotnienia gleby, co sprzyjało kiełkowaniu ziarna, wschodom, wzrostowi i rozwojowi roślin rzepaku. Ciepła pogoda w listopadzie z okresami dobowych wahań temperatury powietrza korzystnie wpłynęły na hartowanie roślin. Rzepak ozimy jesienią 2013 r., przed wejściem w stan zimowego spoczynku był dobrze wyrośnięty i rozkrzewiony. W okresie od grudnia 2013 do końca lutego 2014 warunki pogodowe nie stwarzały większych zagrożeń dla zimujących roślin rzepaku. Występujące okresowo w miesiącach zimowych spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu dochodzące nawet do –25ºC, nie spowodowały wymarznięcia roślin.

Ruszenie wegetacji rzepaku nastąpiło na początku marca, a więc o 3-4 tygodnie wcześniej niż przed rokiem. Wegetacja roślin w kolejnych miesiącach przebiegała na ogół bez większych zakłóceń. Występujące w maju i czerwcu częste opady deszczu przyczyniły się do dobrego uwilgotnienia gleby, z wyłączeniem rejonów, gdzie burze w połączeniu z ulewnym deszczem doprowadziły do nadmiaru wilgoci w glebie. Żniwa rzepaku rozpoczęto pod koniec pierwszej połowy lipca bieżącego roku, a zakończono w połowie sierpnia. Przebiegały one na ogół bez zakłóceń, podczas suchej i słonecznej pogody.

 

\"\"

 

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku (ozimego i jarego łącznie) wyniosła w bieżącym roku 941,6 tys. ha i była większa zarówno od ubiegłorocznej o około 20,9 tys. ha (o 2,3%) jak i od średniej z lat 2006-2010 o 152,1 tys. ha (o 19,3%). Zasiewy rzepaku i rzepiku jarego stanowiły około 9,8% ogólnej powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku (w roku 2013 – 2,2%).

Uzyskane w tym roku plony rzepaku i rzepiku wyszacowano na 34,3 dt/ha, a więc były one o 5,2 dt/ha (o 17,9%) wyższe od ubiegłorocznych i o 7,4 dt/ha (o 27,5%) wyższe od średniej z lat 2006-2010. Zbiory rzepaku i rzepiku szacuje się na ponad 3,2 mln t, tj. o ponad 0,5 mln t, (o 20,5%) więcej od uzyskanych w roku ubiegłym oraz o ponad 1,1 mln t, tj. o 52,0% więcej od średniej z lat 2006-2010.

Wyższe od ubiegłorocznych zbiory rzepaku i rzepiku odnotowano we wszystkich województwach, z wyjątkiem opolskiego, przy czym w 10 województwach wzrost zbiorów był wynikiem uzyskania wyższych plonów i wzrostu powierzchni uprawy. W 5 województwach wzrost zbiorów nastąpił w wyniku wyższego plonowania, pomimo zmniejszenia powierzchni uprawy.

Największe zbiory rzepaku i rzepiku, powyżej 400,0 tys. ton, uzyskano w województwach: dolnośląskim (431,1 tys. t), wielkopolskim (422,9 tys. t), zachodniopomorskim (416,6 tys. t) i kujawsko-pomorskim (400,4 tys. t), natomiast najmniejsze, poniżej 26,0 tys. ton odnotowano w województwach: świętokrzyskim (25,3 tys. t) i małopolskim (25,5 tys. t).

Źródło: GUS
Redakcja AgroNews, fot.: imagesfree

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here