Są pieniądze na innowacyjne badania w rolnictwie i leśnictwie

500 mln zł przeznaczy do 2019 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na program Biostrateg, czyli innowacyjne badania w rolnictwie i leśnictwie oraz na rozwój i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Interdyscyplinarne zespoły naukowe (działające w konsorcjach z przemysłem), wyłonione w konkursach,  skupią się przede wszystkim  na badaniach dotyczących bezpieczeństwa żywności, zachowania bioróżnorodności i zasad zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami, wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo, czy gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego.

Naukowcy z przemysłem
Oprócz grantów na badania naukowe, NCBiR  dofinansuje też przedsięwzięcia rozwojowe i przygotowania do wdrożeń konkretnych, komercyjnych  rozwiązań. Czas realizacji przedsięwzięcia to maksymalnie 36 miesięcy, a minimalna wartość projektu to 10 mln zł. Ogłoszenie pierwszego konkursu przewidziano już w drugiej połowie roku – podaje gazeta.

 

\"\"

 

– Udział w przedsięwzięciach Biostrateg powinien przyczynić się do zwiększenia roli polskich zespołów badawczych w projektach związanych  z unijnym  programem  Horyzont 2020 – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR. Ale  to nie jedyny cel projektu.  Krajowy Program Badań  już teraz wskazuje na stan środowiska przyrodniczego, dostępność zdrowej żywności oraz czystej  wody  jako  głównych wyznaczników  jakości  życia  ludzi  w  XXI  wieku. Rozwój społeczny i gospodarczy w nadchodzących latach w znacznym stopniu będzie zależał od zrównoważonego, oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Rośnie znaczenie naturalnych zasobów

Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)  stwierdzają, że w 2050 roku światowe rolnictwo będzie musiało produkować aż o 50 proc. żywności więcej niż obecnie, przy nie zmienionej powierzchni upraw. Także zapotrzebowanie na energię i wodę w ciągu następnych 20 lat może wzrosnąć o 40 proc. . Na rosnące znaczenie zasobów biologicznych w rozwoju gospodarczym wskazuje również Komisja Europejska, która zaproponowała strategię na rzecz zrównoważonej biogospodarki, obejmującej rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności i papieru oraz niektóre sektory przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego.

Według  danych  Komisji Europejskiej   unijne  obroty w tym obszarze wynoszą już prawie 2 bln euro, a sektor zatrudnia ponad 22 mln osób, co stanowi 9 proc.  całego rynku pracy  UE. Szacuje się, że do 2025 r. każde euro zainwestowane w badania naukowe i innowacje w tym dziale gospodarki przyniesie wartość dodaną w wysokości 10 euro.

Źródło: „Rzeczpospolita”
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here