Sejm skierował projekt o KOWR do komisji

W drugim czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem tworzącym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Projekt ten został skierowany ponownie do komisji.

 

\"rolnictwo,

 

KOWR zamiast ANR i ARR

W miejsce dwóch dotychczasowych agencji rolnych: Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR) ma powstać jeden podmiot: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Projekt ten ma na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji rolnych, prowadząc do racjonalizacji podziału zadań i optymalizacji ponoszonych na nie wydatków.

Ośrodek będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą kompetencje do przejęcia zadań związanych z doradztwem rolniczym i programami pomocowymi dla rolnictwa. Docelowo zarządzać ma także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania sytuacji w rolnictwie, np. ochroną dochodów rolniczych, marketingiem rolnym oraz scalaniem i wymianą gruntów.

KOWR ma wykonywać zadania realizowane przez obie agencje, z tym że większość zadań związanych z wypłatą płatności – pełnionych dotychczas przez ARR – zostanie przejęta przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). ARiMR stanie się jedyną polską agencją płatniczą, w ramach której realizowane będą płatności związane ze Wspólną Polityką Rolną, tj. tylko ARiMR będzie wypłacać rolnikom pieniądze z Unii Europejskiej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi oraz gospodarowanie nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa. Docelowo, KOWR będzie zajmował się także doradztwem rolniczym oraz uczestniczył w programowaniu urbanistyczno-planistycznym, jeśli chodzi o wsparcie obszarów wiejskich oraz gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Rząd będzie mógł powierzyć KOWR realizację innych zadań związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych.

Likwidacja ARR i ANR

Za procesy związane z likwidacją ARR i ANR oraz utworzeniem KOWR odpowiedzialny będzie pełnomocnik powołany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Funkcjonowanie KOWR (powołanego w miejsce obecnej ARR i ANR) przyniesie w perspektywie lat oszczędności związane z redukcją kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów, poprawą dostępności usług i informacji, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych oraz przyspieszeniem realizacji zadań.

Rząd chce, by ustawa weszła w życie 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Redakcja AgroNews, fot. Sejm RP/Rafał Zembrzycki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here