Sejmowa podkomisja przyjęła poprawki do ustawy dotyczącej ustroju rolnego

Sejmowa podkomisja przyjęła poprawki ministerstwa rolnictwa do projektu ustawy autorstwa PSL o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt przewiduje m.in. ograniczenia podziału gospodarstw rolnych i wprowadzenie rejestru nieruchomości rolnych.

 

\"rolnictwo,
 

Wcześniej propozycje tych rozwiązań poparł rząd.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w tym projekcie dotyczą:

  • ograniczenia podziału gospodarstw rolnych,
  • wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych,
  • wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Do projektu ustawy autorstwa PSL ministerstwo rolnictwa zgłosiło jednak kilka poprawek. Jak wyjaśniało Centrum Informacyjne Rządu, rząd uznał, biorąc pod uwagę sytuację budżetu państwa, że nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich zaproponowanych przez posłów zmian. Zamiast regulacji dotyczącej pośrednictwa, należałoby zintensyfikować wykonywanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych obecnie posiadanych uprawnień w postaci prawa pierwokupu i tzw. wykupu nieruchomości rolnych.

Nie ma też uzasadnienia do tworzenia nowego rejestru nieruchomości rolnych. Konieczne jest natomiast wprowadzenie regulacji dotyczących ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, gdyż w tym zakresie nie istnieją żadne przepisy.

Czytaj także:
Prezydent: Musimy zabezpieczyć polską ziemię przed spekulacją

Rząd podkreślił, że potrzebne jest wszczęcie prac nad projektem nowelizacji ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. To właśnie do tej ustawy należałoby wprowadzić wiele zmian umożliwiających nabywanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na powiększanie i tworzenie gospodarstw rodzinnych.

Proponowane zapisy w ustawie przewidują powierzenie ANR większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Zakładają też, że realizacja tych zadań będzie wymagać współpracy ANR z samorządami rolniczymi.

Redakcja AgroNews, fot. dreamstime.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here