Copa-Cogeca walczy o wyeliminowanie nadużyć w łańcuchu żywnościowym

Copa-Cogeca apeluje o ustanowienie unijnych przepisów, które położyłyby kres nieuczciwym praktykom i nadużyciom w łańcuchu żywnościowym.

\"rolnictwo,

 

Copa-Cogeca zaapelowała o wprowadzenie ustawodawstwa UE, które wyeliminowałoby nieuczciwe praktyki handlowe i nadużycia w łańcuchu żywnościowym podczas debaty panelu wysokiego szczebla zorganizowanej przez posłankę do Parlamentu Europejskiego Sofię Ribeiro, podkreślając, że należy skończyć ze sprzedażą poniżej kosztów.   

W panelu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządów, Copa-Cogeca i sektora sprzedaży detalicznej. Debatowano o tym, jak uczynić łańcuch dostaw żywności bardziej uczciwym. 

– Prawie rok temu Komisja Europejska opublikowała komunikat o nieuczciwych praktykach handlowych, ale nie wywiązała się ze swoich zobowiązań – nie zaproponowała ogólnoeuropejskiego podejścia mającego na celu rozwiązanie problemu. Wręcz przeciwnie państwa członkowskie są zachęcane do wprowadzania w życie własnego podejścia, co prowadzi do rozdrobnienia i różnic we wdrażanych politykach. Najwięksi sprzedawcy detaliczni przyznali się do łamania zasad i są obecnie prowadzone dochodzenia w ich sprawie. Jak w takim razie można twierdzić, że wystarczy oprzeć się na systemie dobrowolnym w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych? Nie tworzy on warunków, w których rolnicy i ich spółdzielnie mogłyby składać anonimowe zażalenia i które ograniczyłyby obawy przed odwetem ze strony ich klientów. Brak niezależnego organu, który mógłby egzekwować wdrażanie zasad i nakładać sankcje w przypadku niestosowania się do nich, jest jedną z największych słabości systemu dobrowolnego. Obowiązujący od prawie dwóch lat system dobrowolny, funkcjonujący pod nazwą „Inicjatywy Łańcucha Dostaw”, prawie nic nie zmienił.   Nie podjęto odpowiednich zobowiązań, ażeby stosunki między poszczególnymi ogniwami produkcji i dystrybucji się zmieniły. Czysto dobrowolne podejście po prostu nie wystarczy. Potrzebujemy dobrowolnych kodeksów postępowania uzupełnionych o ustawodawstwo, które by zapewniało ich prawidłowe stosowanie – ostrzegał Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

Czytaj także:
Składki polskich organizacji rolniczych w Copa-Cogeca opłaci państwo
Copa-Cogeca: Sektor rolnictwa ekologicznego UE biurokratycznym potworem

Z kolei przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca i przewodniczący Stowarzyszenia Irlandzkich Rolników (IFA) dodał, że Irlandia, podobnie jak inne państwa członkowskie, podjęła pierwsze działania, aby zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe, ale nie są one wystarczające. 

– Nie ma zakazu sprzedaży poniżej kosztów i nie ma rzecznika, który by gwarantował stosowanie zasad.  Czy to uczciwe wobec rolników, ażeby sprzedawano w promocji marchew i inne warzywa po 5-10 centów/kg? Presja wywierana na rolników jest nie do przyjęcia, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów produkcji. Działalność powinna być opłacalna dla rolników. Chcemy ustanowienia unijnych przepisów, które zagwarantują odpowiednie zasady nie tylko na wewnętrznym rynku państwa członkowskiego, lecz w całej Unii.  Sektor rolno-spożywczy będzie siłą napędową zrównoważonego rozwoju w przyszłości, ale tylko, jeżeli łańcuch żywnościowy będzie uczciwy i przejrzysty. Wzywamy Komisję do przyjęcia podejścia ustawodawczego, aby wzmocnić kodeksy dobrych praktyk.  To jedyne możliwe rozwiązanie – mówił przewodniczący IFA.

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com/Alpha

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here