Sekrety prawidłowego odżywiania roślin i gleby

Gleba to podstawowy warsztat pracy rolnika. Nie służy ona tylko zaspokajaniu potrzeb pokarmowych roślin, jej kondycja warunkuje efektywność produkcji.

Źle zarządzana ulega degradacji. Warto dbać zarówno o odżywianie plantacji, jak i o naturalny potencjał plonotwórczy gleb. Należy zatem stosować nawozy, które działają wielopłaszczyznowo. Nie tylko dokarmiają rośliny, ale równocześnie powodują zmiany fizyczne w glebie, sprzyjają rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają na jej odczyn i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin.

 

\"Sekrety

 

Takie postrzeganie gleby jako dynamicznego układu różnych elementów powoduje inne podejście do uprawy. Samo uzupełnianie składników pokarmowych nie jest działaniem wystarczającym. Konieczne jest wprowadzanie z nawozami dodatków, które poprawią parametry gleby decydujące o jej żyzności. Należy stosować metody zabezpieczania gleby w taki sposób, by stworzyć roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

Czytaj dalej: Odpowiednia żyzność gleby to podstawa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here