Senat przyjął bez poprawek trzy ważne ustawy dla rolników

Senat przyjął bez poprawek trzy ważne ustawy dla rolników: o sprzedaży produktów przez rolników, dotyczącą o restrukturyzacji gospodarstw rolnych i o zwrocie akcyzy od paliwa.

Łatwiejsza sprzedaż żywności, Restrukturyzacja zadłużenia rolników, Zwrot akcyzy, KOWR, ARMiR

Łatwiejsza sprzedaż żywności

Ustawa dotycząca sprzedaży żywności przez rolników umożliwia sprzedaż żywności wyprodukowanej przez rolnika nie tylko klientom detalicznym, ale także restauracjom, stołówkom czy sklepom. Gospodarze zostaną też zwolnieni z obowiązków administracyjnych na starcie takiej działalności i będą mogli skorzystać z zachęt podatkowych. Podwyższono z 20 do 40 tys. zł kwotę przychodów ze sprzedaży żywności zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.

Restrukturyzacja zadłużenia rolników

Kolejny z przyjętych dokumentów dotyczy restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Na podstawie tej ustawy rolnicy będą mogli skorzystać z udzielanych przez ARiMR dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych lub z pożyczek na spłatę zobowiązań. KOWR miałby natomiast udzielać gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, a także przejmować zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.

Proponowana pomoc, z wyłączeniem pomocy polegającej na przejęciu zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez KOWR, będzie wymagała zgłoszenia do Komisji Europejskiej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

Zwrot akcyzy

Ostatnia ustawa, którą zajęli się senatorowie, dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Nowe przepisy zakładają zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych. Ze zwrotu będą mogli skorzystać także hodowcy bydła. Obecnie zwrot przysługuje do 86 litrów paliwa. W myśl nowych przepisów ma to być 100 litrów na hektar. A więc przy obowiązującej stawce w wysokości 1 zł za litr zwrotu kosztów paliwa wzrośnie o 14 zł – do 100 zł. Z kolei na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła zwrot wyniesie do 30 l/ha.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

oprac. Kamila Szałaj, fot. Senat RP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here