Unia widzi potrzebę rozwoju produkcji białka roślinnego

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie w sprawie rozwoju produkcji białka roślinnego w Unii Europejskiej. W sprawozdaniu dokonano przeglądu sytuacji w zakresie podaży białka roślinnego i popytu na tego rodzaju białko (pochodzące np. z rzepaku, nasion słonecznika lub soczewicy) w UE, a także przeanalizowano możliwości dalszego rozwoju jego produkcji w sposób racjonalny pod względem ekonomicznym i środowiskowym.

produkcja białka roślinnego, pasze, Komisja Europejska, rośliny wysokobiałkowe, pasze GMO, śruta sojowa, Phil Hogan

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: Białko roślinne jest ważnym składnikiem wykorzystywanym przez europejski sektor rolno-spożywczy, który produkuje żywność i napoje, przestrzegając najsurowszych na świecie norm. Ze względu na różnorodne czynniki rynkowe i klimatyczne, europejska produkcja roślin wysokobiałkowych nie jest jednak na tyle duża, aby zaspokoić rosnący popyt na produkty z tego sektora. W związku z tym pragnę również podkreślić wyraźne zainteresowanie Parlamentu Europejskiego dalszym wspieraniem produkcji białka roślinnego w Europie. Niniejsze sprawozdanie będzie stanowić ważny punkt odniesienia w ogólnounijnej debacie na temat tego, w jaki sposób zapewnić zrównoważony rozwój tego sektora w przyszłości. Sama Komisja nie jest w stanie tego dokonać – zadanie to wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na szereg istniejących instrumentów polityki i wniosków ustawodawczych, które mogą przyczynić się do wykorzystania gospodarczego i ekologicznego potencjału roślin wysokobiałkowych w UE Obejmują one:

  • Wspieranie rolników uprawiających rośliny wysokobiałkowe za pośrednictwem proponowanej przyszłej WPR poprzez uwzględnienie tego sektora w krajowych planach strategicznych WPR. W szczególności proponuje się nagradzanie korzyści, jakie wynikają z uprawy roślin strączkowych dla środowiska i klimatu, za pośrednictwem ekoprogramów oraz umożliwienie podejmowania zobowiązań w zakresie zarządzania środowiskiem i klimatem w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich; mobilizowanie wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, np. w celu stymulowania inwestycji i współpracy w łańcuchu żywnościowym; wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji;
  • Zwiększanie konkurencyjności poprzez badania i innowacje finansowane ze środków programów badawczych UE i państw członkowskich oraz podwojenie budżetu programu Horyzont Europa na lata 2021–2027;
  • Poprawienie jakości analizy rynku i jego przejrzystości dzięki lepszym narzędziom monitorowania;
  • Propagowanie korzystnego wpływu białka roślinnego na odżywianie, zdrowie, klimat i środowisko przy wsparciu programu Komisji w zakresie promocji, który w 2019 r. będzie miał wartość blisko 200 mln euro;
  • Zwiększenie wymiany wiedzy/najlepszych praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i zrównoważonych praktyk agronomicznych, np. za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej.

Obecny stan produkcji białka roślinnego w UE

Popyt na białko roślinne w Europie jest duży: w latach 2016/2017 odpowiadał on ok. 27 mln ton białka surowego. Wskaźnik samowystarczalności UE znacznie się różni w zależności od źródła białka (w przypadku rzepaku wynosi on 79 proc., a w przypadku soi – 5 %). W związku z tym UE co roku importuje ok. 17 mln ton białka surowego, w tym 13 mln białka sojowego. Można jednak także zaobserwować pewne pozytywne tendencje: od czasu reformy WPR w 2013 r. powierzchnia upraw soi w UE podwoiła się, osiągając prawie milion hektarów. Podobne zjawisko wystąpiło w przypadku nasion roślin strączkowych (takich jak groch polny, bób, soczewica, ciecierzyca): od 2013 r. ich produkcja w UE wzrosła niemal trzykrotnie.

Najważniejszym rynkiem zbytu pozostaje sektor produkcji pasz (93 proc.), jednak na rynku białka roślinnego nastąpiła znaczna segmentacja: popyt zwiększa się w sektorach wysokowartościowych pasz i żywności. Na rynku żywności odnotowuje się dwucyfrowy wzrost popytu na białko roślinne. Jest on efektem poszukiwania alternatywy dla produktów mięsnych i mlecznych.

Kontekst

Omawiane sprawozdanie ma na celu wywiązanie się ze zobowiązania Komisji dotyczącego przeglądu sytuacji w zakresie podaży i popytu w sektorze białka roślinnego w UE oraz zbadania możliwości dalszego rozwoju produkcji białka roślinnego w sposób racjonalny pod względem ekonomicznym i środowiskowym.

Ponadto w kwietniu 2018 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wezwał do opracowania europejskiej strategii promowania europejskich roślin wysokobiałkowych.

Redakcja AgroNews, na podst. KE, fot. soja, flicr.com

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 2 =

Advertisement

Zapisz się i Zaprenumeruj nasz Newsletter

11,152FaniLubię
4,484ObserwującyObserwuj
3,901ObserwującyObserwuj
7,170SubskrybującySubskrybuj

Apel organizacji rolniczych do Komisji Europejskiej

14 października członkowie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych podczas swojego posiedzenia jednogłośnie zdecydowali o poparciu ostatniego stanowiska Copa-Cogeca dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Zwrócono...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE