Skąd wziąć pieniądze na zakup oprogramowania do zarządzania gospodarstwem?

Na czerwiec 2017 roku planowany jest kolejny ważny nabór wniosków z PROW 2014-2020. Będzie to  „Wsparcie  inwestycji  w  gospodarstwach  rolnych”  w  ramach  operacji  typu  „Modernizacja gospodarstw rolnych".

\"rolnictwo,

Nabór powinien zainteresować rolników, którzy myślą o unowocześnieniu swoich gospodarstw, poprzez zakup oprogramowania komputerowego, czy wdrożenie podobnych inwestycji. Na jakich warunkach tego typu wydatki zaliczają się do tzw. „kosztów kwalifikowalnych”, czyli takich, za które mogą oni otrzymać zwrot ze środków unijnych?

Chcąc modernizować i rozwijać gospodarstwo można zdecydować się na różne rozwiązania. Z jednej strony mogą być to inwestycje w duże maszyny czy pojazdy, z drugiej strony mniejsze, lecz równie skuteczne usprawnienia, czy aplikacje i programy do zarządzania gospodarstwem. Najbliższe nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 dają spore pole do działania w tym zakresie.

Licencja na innowacyjność w gospodarstwie

–  W  kosztach  kwalifikowalnych  w  ramach  naboru  wniosków  na  „Wsparcie  inwestycji  w gospodarstwach rolnych” można ująć m.in. koszty zakupu sprzętu komputerowego, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich czy znaków towarowych – mówi Roman Grzesiak, koordynator projektów Agro-grupa.pl i AGREGO Grupa. 

– Oznacza to, że rolnicy składający wnioski i spełniający określone kryteria mogą zdobyć ze środków unijnych zwrot za wydatki poniesione na zakup tego typu narzędzi informatycznych, także takich, jak oprogramowanie  komputerowe  na  zasadzie  licencji.  Potwierdzają  to  nasze  dotychczasowe doświadczenia i informacje uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dodaje.

Inwestycje w narzędzia informatyczne muszą być jednak bezpośrednio związane z działalnością i produkcją rolniczą, w której rolnik wykorzystuje sprzęt komputerowy. Mogą one dotyczyć również przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Rozszerzone możliwości aplikacji i programów  do zarządzania gospodarstwem

Większość  aplikacji  i  programów  do  zarządzania  gospodarstwem  dostępna  jest  dla  rolników  i doradców rolniczych w wersji testowej i rozszerzonej.

Zobacz Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 roku.

– Co ważne, zakupienie licencji na oprogramowanie komputerowe również podlega zwrotowi ze środków unijnych  – mówi Roman Grzesiak.

Ekspert wskazuje, że niektórzy rolnicy decydują się na użytkowanie programu dopiero wtedy, gdy uda im się podpisać umowę o przyznaniu pomocy z ARiMR.

– W takiej sytuacji w kosztach kwalifikowalnych mogą oni ująć koszt użytkowania danej licencji od dnia jej zakupu do dnia, w którym upływa 5 lat od planowanej przez Agencję wypłaty płatności końcowej – dodaje ekspert .

Reakcja AgroNews, fot. pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here