Skażone mięso dotarło do Polski

Nie tylko jaja, ale także mięso drobiowe, które importowaliśmy z państw członkowskich UE jest skażone fipronilem – poinformował Główny Lekarz Weterynarii, Paweł Niemczuk.

\"\"

 

W dniu 21/07/2017 r., do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego RASFF w Głównym Inspektoracie Weterynarii wpłynęło powiadomienie z  Belgii w sprawie obecności niedozwolonej substancji fipronilu, której obecność stwierdzono w jajach konsumpcyjnych w Belgii. Źródłem zanieczyszczenia jaj w Belgii był holenderski produkt pn. „Dega 16” (niedopuszczony w Polsce), używany do spryskiwania drobiu przeciw ektopasożytowi, ptaszyńcowi kurzemu (Dermanyssus gallinae).

Z informacji udostępnionych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że w wykazie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu w naszym kraju znajduje się 5 produktów biobójczych zawierających fipronil, które jednak nie są przeznaczone do stosowania u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Preparaty dostępne w Polsce służą wyłącznie do stosowania celem likwidacji insektów domowych:

1.Substral na mrówki – granule rozpuszczalne w wodzie.

2.Goliath Gel – żel przeznaczony do zwalczania karaczanów, prusaków, karaluchów.

3.Substral na mrówki w domu – żel.

4.Fourmidor – żel.

5.Substral na mrówki Plus – granulat rozpuszczalny w wodzie.

Pierwotne powiadomienie RASFF nie zawierało informacji o dystrybucji do Polski jaj, mięsa i produktów drobiowych zawierających fipronil, jednak z uwagi na potencjalne zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej, Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawdzenie, podczas rutynowych kontroli ferm utrzymujących stada drobiu, czy w obiektach nielegalnie stosowane są preparaty biobójcze zawierające w swoim składzie fipronil.

Fipronil również w mięsie

W oparciu o kolejne informacje przekazane via system RASFF przez służby niemieckie w dniu 11/08/2017 r., Główny Lekarz Weterynarii polecił terenowym organom Inspekcji Weterynaryjnej zabezpieczenie i pobranie urzędowych prób z mięsa drobiowego pozyskanego z uboju w dniu 01/08/2017 r. w polskim zakładzie drobiarskim, do którego skierowano kury w ilości 4 900 sztuk z fermy, na której stosowano preparat DEGA 16 (zawierający fipronil).

Mięso pozyskane z partii ubojowej, które zostało rozdystrybuowane do podmiotów znajdujących się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej zostało zablokowane i pobrano z niego próbki urzędowe do badań w kierunku obecności fipronilu.

W dniu 21/08/2017 r., z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wpłynęły wyniki badań próbek pobranych w chłodni składowej, które podają obecność fipronilu na poziomie 0,016 mg/kg.

W związku z powyższym, mięso drobiowe w którym został wykryty fipronil, decyzją administracyjną PLW w Gdańsku, zostanie skierowane do utylizacji.

Inspekcja Weterynaryjna współpracuje w tej sprawie z właściwymi organami w kraju, w państwach członkowskich i z Komisją Europejską w celu usprawnienia koordynacji dochodzenia i wprowadzania środków zaradczych mających na celu ochronę zdrowia konsumenta.

Oprac. na postawie: wetgiv.gov.pl
Redakcja AgroNews, fot.: pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here