Skrzypionki nie odpuszczają

Skrzypionki w tym roku występują wyjątkowo licznie w uprawach zbóż. Ich obecność jest stwierdzana nawet na tych plantacjach, które były już chronione.  

rolnictwo, portal rolny, skrzypionki, zysk rolnika, PIORiN, IOR, sygnalizacja agrofagów

Na plantacjach pszenicy ozimej występują dwa gatunki skrzypionek: skrzypionka zbożowa i skrzypionka błękitek. Chrząszcze skrzypionek zimują w ściółce, darni lub między korzeniami.

– Wiosną, gdy temperatura powietrza przez 2-3 dni przekracza około 10oC przelatują na rośliny żywicielskie, którymi głównie są: jęczmień, pszenica, pszenżyto i owies, rzadziej plantacje żyta. Samice po kopulacji składają jaja od połowy maja do połowy czerwca. Chrząszcze po złożeniu jaj giną. Jaja składane są na górnej stronie blaszki liściowej zbóż wzdłuż nerwów pojedynczo lub po kilka w jednym rzędzie. Jedna samica może złożyć 200-300 jaj. Po upływie około dwóch tygodni z jaj wylęgają się larwy, które wyjadają tkankę miękiszową wzdłuż nerwów liścia. Przepoczwarczenie larw skrzypionki zbożowej odbywa się w glebie w kokonach na głębokości do 5 cm. Larwy skrzypionki błękitek przepoczwarczają się na roślinach w piankowych kokonach. Kokony spotyka się na liściach, w pochwach liściowych, na źdźbłach i kłosach. Stadium poczwarki trwa około 12 dni. Chrząszcze skrzypionki zbożowej wychodzą na powierzchnię i żerują na trawach i samosiewach, po czym kryją się na zimowanie. Chrząszcze skrzypionki błękitek po opuszczeniu piankowych kokonów przenoszą się na trawy i samosiewy zbóż, na których żerują do jesieni, po czym przenoszą się na miejsca zimowania. W ciągu roku rozwija się jedno pokolenie skrzypionek. – wyjaśnia IOR.

Jakie szkody wyrządzają skrzypionki?

Szkody na plantacjach powodują zarówno chrząszcze jak i larwy (wyjadanie tkanki miękiszowej liści). Żerowanie larw skrzypionek na liściach zbóż prowadzi do powstawania białych plam i podłużnych dziurek .

Chrząszcze mogą przenosić wirusy powodujące choroby roślin. Spada plonowanie zbóż.

Kiedy pryskać?

Zabiegi zwalczające przeprowadza się:

  • w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, tj. stwierdzenia 1-2 larw na 1 źdźble lub
  • w przypadku stwierdzenia na plantacji masowego wylęgu larw

Zwalczanie skrzypionek przeprowadza się w okresie kiedy na plantacjach bóż obserwowane są larwy obu gatunków wielkości około 4 mm z najwcześniej złożonych jaj i jednocześnie następuje masowy wyląg larw z masowo składanych jaj. Oba stadia rozwojowe określają optymalny termin zwalczania – wyjaśnia IOR.

oprac. Kamila Szałaj

Redakcja AgroNews, fot. flickr.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here