Skutki posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone zostało projektowi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

\"\"

 

Wiem z doświadczenia jak ważne w procesie konsultacji jest wysłuchanie opinii Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dlatego zwróciłem się o możliwość przedstawienia II projektu PROW 2014 – 2020 na posiedzeniu – powiedział szef resortu rolnictwa rozpoczynając przedstawianie ogólnych ram finansowych nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Osiągnęliśmy główne cele zakładane podczas negocjacji w sprawie zmian WPR – podkreślił minister Stanisław Kalemba – płatności bezpośrednie będą w wysokości około 240 euro/ha, co oznacza wzrost o około 20 – 25 euro więcej w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Uzyskaliśmy również możliwość przesunięcia do 25% środków z II, na I filar WPR.

Minister zwrócił uwagę na to, że płatności bezpośrednie są szczególnie chronione i zapewniona jest ich stabilizacja w całym okresie programowania. Przypomniał także, że pomimo 12% redukcji środków na całą WPR, czyli o ponad 40 mld euro, Polska ma największy budżet na realizację tej polityki.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że z budżetu krajowego możliwa będzie dopłata około 180 mln euro do tytoniu, a administracja podejmuje dalsze działania na forum Unii Europejskiej w sprawie rozwiązania kwestii dopłat do tytoniu.

Minister Kalemba zwrócił również uwagę, że uszczuplenie środków w ramach II filara WPR będzie zrekompensowane środkami z polityki spójności – Rada Ministrów podjęła decyzję o przeznaczeniu 5,2 mld euro z funduszy spójności na rzecz realizacji zadań związanych z infrastrukturą na terenach wiejskich. To jest zapisane z umowie partnerstwa.

Teraz chodzi tylko o to, aby te działania zostały zapisane w programach regionalnych i w tej kwestii apeluję do samorządów wojewódzkich – dodał szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że trwają uzgodnienia międzyresortowe co do szczegółów wykorzystania środków z polityki spójności. W ramach działań przewidzianych do realizacji znajdują się działania związane z:

– gospodarką wodno-ściekową – 1,2 mld euro,

– gospodarką wodną – 0,5 mld euro,

– przedsiębiorczością – 1,5 mld euro,

– rewitalizacją społeczną i gospodarczą – 2 mld euro.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że w ramach tych działań przewiduje się zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla spółek wodnych.

W posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli również pozostali członkowie Kierownictwa resortu. Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przedstawił sytuację dotyczącą rybołówstwa.

Dyskusja o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim przesunięta została na I półrocze bieżącego roku – poinformował wiceminister i dodał, że – pomimo to w kraju trwają prace nad programem operacyjnym Rybactwo i Morze. W ocenie sekretarza stanu zakończenie negocjacji i przedłożenie Radzie Ministrów projektu programu powinno nastąpić do końca sierpnia, a w październiku powinien on być przesłany do Komisji Europejskiej.

Wiceminister Plocke zwrócił uwagę, że w polityce rybackiej są nowe zadania związane ze zbieraniem informacji i kontrolami. Poinformował również, że do tej pory wpłynęło około 450 uwag do projektu nowego programu operacyjnego.

Czytaj także:
Nowe normy w produkcji wędzonych wędlin
III etap konsultacji PROW 2014 – 2020 rozpoczęty!
Wchodzą w życie nowe przepisy o ochronie zdrowia zwierząt

Szczegóły nowego PROW 2014 – 2020 przedstawiła podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, która zwróciła uwagę, że od 24 stycznia trwa III etap konsultacji II projektu programu. Do pierwszej wersji wpłynęło od 26 lipca ubiegłego roku około 600 pism z uwagami. Szczegółowy opis uwag i ich realizacji został przekazany do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30 stycznia br.

Mamy nową strukturę PROW – poinformowała wiceminister – jest ona zgodna z wymaganiami Komisji Europejskiej i dlatego mamy podział na działania, poddziałania i zakresy.

W II projekcie PROW 2014 – 2020 mamy 14 działań. Jak powiedziała podsekretarz stanu Zofia Szalczyk środki skierowane są głównie na dofinansowanie konkurencyjności. Głównym działaniem pozostają Inwestycje w środki trwałe w gospodarstwach rolnych, na które przeznaczonych zostało około 3,5 mld euro. Najważniejszym poddziałaniem jest Modernizacja gospodarstw rolnych z budżetem w wysokości 2,8 mld euro. Kolejne poddziałania to: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych z budżetem w wysokości około 620 mln euro oraz scalanie gruntów rolnych – 130 mln euro.

W ramach programu przewiduje się ponadto m.in. wsparcie: dla młodych rolników, przywracania potencjału produkcji rolnej, rozwoju gospodarczego i działalności gospodarczej, podstawowych usług i odnowy miejscowości, tworzenia grup producenckich i organizacji producenckich, działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW i programu Leader.

Podsumowując prezentację minister Stanisław Kalemba poinformował, że na tereny wiejskie mamy łącznie około 177 mld złotych na lata 2014 – 2020.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu
 

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,174FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,878ObserwującyObserwuj
5,390SubskrybującySubskrybuj

Lewica proponuje 1 mld zł rocznie na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt

Lewica przygotowała projekt nowelizacji ustawy, w której proponuje aby co roku na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt przeznaczano 1 mld zł. Rolnictwo, a szczególnie...

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE