Spadek światowego eksportu śruty sojowej

W pierwszych 8 miesiącach bieżącego sezonu 2012/2013 nastąpił dość duży spadek światowego eksportu śruty sojowej w porównaniu z analogicznym okresem w sezonie 2011/2012 –  – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej.

Według Oil World, od października 2012 r. do końca maja 2013 r. wywóz śruty sojowej z krajów należących do czołówki największych światowych eksporterów tego surowca (tj. z Argentyny, Brazylii, Stanów Zjednoczonych oraz Indii) osiągnął poziom 32,16 mln t. W porównaniu do tego samego okresu w sezonie wcześniejszym obniżył się o ponad 10%, czyli o blisko 4 mln t.

Najwięcej śruty sojowej wyeksportowała Argentyna. Szacuje się, że od października 2012 r. do końca maja 2013 r. wysłała za granicę 13,2 mln t surowca. Wynik ten jednak był aż o 23% niższy w porównaniu z tym samym okresem sezonu wcześniejszego. W maju br. eksport argentyńskiej śruty wyniósł 2,75 mln t, co oznacza najniższy poziom dla tego miesiąca odnotowany w ciągu ostatnich 3 lat. Strajki rolników i pracowników portowych będą utrudniać/hamować eksport surowca również w czerwcu.

\"\"

 

Drugim największym dostawcą śruty sojowej na rynek światowy w pierwszych 8 miesiącach bieżącego sezonu 2012/2013 były USA. W analizowanym okresie kraj ten wyeksportował ok. 8,1 mln t śruty wobec 6,0 mln t rok wcześniej. Pomimo coraz bardziej napiętego bilansu soi i śruty w tym kraju, eksport surowca z USA w ostatnich miesiącach utrzymywał się na stosunkowo wysokim poziomie. Utrzymaniu wysokiego popytu sprzyjały niewystarczające dostawy śruty z Argentyny i Brazylii.

Czytaj też:

Ostatnia szansa dla europejskiego rolnictwa

Globalna produkcja mleka wzrasta

Największym importerem śruty sojowej w okresie pierwszych 8 miesięcy sezonu 2012/2013 była Azja, gdzie trafiło ok. 12,5 mln t surowca wobec 12,7 mln t w analogicznych miesiącach w sezonie poprzednim.
 

Kraje unijne zaimportowały 11,9 mln t surowca od października 2012 r. do końca maja 2013 r.

W porównaniu z analogicznymi miesiącami w sezonie poprzednim wielkość ta była mniejsza o blisko 1/4 (3,5 mln t). W maju br. import śruty sojowej do Wspólnoty wyniósł 1,9 mln t wobec 2,3 mln t rok wcześniej. Mimo wzrostu unijnego importu samej soi (i jej przerobu), niedobór śruty sojowej oddziaływał w kierunku wzrostu jej cen.

Źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej
Redakcja AgroNews, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here