Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej o przyszłości rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda był gospodarzem spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o kraje regionu, tj. Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię (GV4+4). Było to drugie spotkanie na szczeblu Ministrów Rolnictwa w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów regionu
Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz krajów regionu

Wyzwania strategii „Od pola do stołu”

Głównym tematem dyskusji były szanse i wyzwania dla gospodarstw rolnych państw GV4+4 w świetle strategii „Od pola do stołu”. Prezentując stanowisko minister Grzegorz Puda podkreślił, że podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli. Zdaniem ministra Unia Europejska powinna mieć istotny wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Tym samym należy zapewnić, aby zaproponowana transformacja systemu żywnościowego nie ograniczyła produkcji rolnej w UE i nie osłabiła konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

– Ciężar realizacji ambitnych celów Strategii „Od pola do stołu“ musi być równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha. Odpowiedzialność nie może obciążać tylko producentów rolnych, w szczególności tych drobnych i średnich – zaznaczył Grzegorz Puda.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że kluczowe znaczenie ma stworzenie takich mechanizmów wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału.

W konkluzjach rozmów na ten temat ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji) oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii przyjęli „Wspólną deklarację w sprawie szans i wyzwań dla gospodarstw rolnych w świetle strategii Od pola do stołu”. Dokument podsumowuje wspólne postulaty naszego regionu w tym zakresie. Zostanie przekazany przez polską prezydencję GV4 do Komisji Europejskiej.

Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej

Drugim tematem rozmów były Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ministrowie  wymienili się doświadczeniami na temat krajowych przygotowań oraz sposobu odniesienia się poszczególnych państw do rekomendacji Komisji Europejskiej.  

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, że same rekomendacje Komisji Europejskiej traktujemy jako wyznaczające kierunek, w jakim powinniśmy zmierzać, chcąc wpisać się w realizację celów Zielonego Ładu. Polska oczekuje, że Komisja – oceniając ostateczną wersję naszego Planu – będzie brać pod uwagę wyłącznie wymogi i cele określone w przepisach prawa.

Nasze podejście do realizacji Zielonego Ładu zakłada wdrożenie interwencji I i II filaru.  Odpowiadają one na potrzeby związane z ograniczeniem stosowania nawozów i pestycydów, antybiotyków, a także transformację rolnictwa w kierunku gospodarki cyfrowej. Z jednej strony będą to instrumenty zachęcające do stosowania praktyk rolniczych poprawiających stan gleb, wód i powietrza, ograniczających zużycie wody. Z drugiej strony będzie to wsparcie inwestycyjne umożliwiające modernizowanie gospodarstw i stosowanie precyzyjnych technologii – poinformował minister Puda.

Ważnym komponentem mającym wpływ na osiąganie celów Zielonego Ładu jest transfer wiedzy i zapewnienie odpowiednio dostosowanego do wyzwań środowiskowo-klimatycznych doradztwa.

Zwiększenie organizacji sektora rolnego państw GV4+4

Dalszej części spotkania przewodniczył sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Ministrowie dyskutowali na temat działań, które mogłyby zostać podjęte na rzecz zwiększenia organizacji sektora rolnego państw GV4+4. Wiceminister Bartosik podkreślił, że pojedynczy producent nie jest liczącym się partnerem biznesowym dla silnego i skonsolidowanego otoczenia handlowo-produkcyjnego.

Na braku współpracy i porozumienia między producentami rolnymi korzystają pośrednicy, przejmujący dużą część dochodów ze sprzedaży produkcji rolnej. Stąd, aby skutecznie przeciwdziałać tendencjom, konieczna jest współpraca rolników i tworzenie wspólnych struktur gospodarczych. Między innymi w postaci grup lub organizacji producentów zdolnych sięgać po korzyści związane z ekonomią skali – podkreślił Ryszard Bartosik.

Jest szansa na dodatkowe odszkodowania za ubiegłoroczne przymrozki

Inicjatywa BIOEAST

Na zakończenie spotkania ministrowie omówili stan prac i możliwe kierunki rozwoju Inicjatywy BIOEAST. Inicjatywa została utworzona w 2016 roku, w celu ukształtowania i rozwoju współpracy makroregionalnej w obszarze badań i innowacji na rzecz rolnictwa i biogospodarki pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej

Szóste w historii roczne przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej zakończy się 30 czerwca 2021 roku. Przypadło na trudny czas pandemii COVID-19, a jego celem było prowadzenie dialogu i inicjowanie działań na rzecz skierowania życia społeczno-gospodarczego w regionie ponownie na właściwe tory, zgodnie z tytułem i mottem programu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

1 lipca 2021r. Polska przekaże prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej Węgrom, które będą kontynuowały prace w ramach tej formacji.

Źródło: MRiRW

Zostaw komentarz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Video thumbnail
Gospodarstwo zrównoważone w praktyce
08:16
Video thumbnail
Informator Agronomiczny: Wszystko o nawożeniu wiosennym
22:34
Video thumbnail
Jak poprawić tolerancję roślin na stres oksydacyjny?
05:03
Video thumbnail
Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2020 roku
05:28
Video thumbnail
Wyzwania na rynku mięsa
01:14:08
Video thumbnail
Owoce, hit eksportowy?
01:26:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #5
59:34
Video thumbnail
Rolnictwo zrównoważone wpływa na ekonomikę gospodarstw
07:03
Video thumbnail
Nowości w odmianach kukurydzy od Syngenta
05:22
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #4
01:00:26
Video thumbnail
Zbiór kukurydzy na kiszonkę 2020
04:11
Video thumbnail
Uroczyste wręczenie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS"
04:59
Video thumbnail
Wirtualne Dni Kukurydzy PROCAM
56:30
Video thumbnail
Podsumowanie Konkursu dla dzieci: Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!
03:14
Video thumbnail
Wirtualne Dni Warzyw PROCAM
01:00:03
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #3
01:02:05
Video thumbnail
Rekordowe plony pszenicy ozimej - Rekord Polski 2020
07:29
Video thumbnail
Ślimaki w uprawie rzepaku - wrześniowy PROCAM Alert Extra
01:53
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #2
44:53
Video thumbnail
Żniwa już za Wami? Pamiętajcie by dobrze zagospodarować słomę
05:00
Video thumbnail
PROCAM Cup - treningi 2020
02:12
Video thumbnail
Informator Agronomiczny #1
50:56
Video thumbnail
dr Aleksandra Hadzik, prezes KRUS apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw!
01:22
Video thumbnail
Jak rolnik powinien zabezpieczyć gospodarstwo by spać spokojnie?
03:23
Video thumbnail
Doglebowa czy nalistna? Ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
14:54
Video thumbnail
KRUS zainaugurowała Strategię „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce w 2020 r.
08:01
Video thumbnail
Ziemniaki pod najlepszą ochroną w PROCAM Alert
08:56
Video thumbnail
Ruszyła druga edycja konkursu filmowego dla młodzieży "Moja Wizja Zero"
02:04
Video thumbnail
Prof. Andrzej Kowalski przewodniczącym Kapituły Konkursu - Plebiscytu AgroWybór 2020
01:40
Video thumbnail
Zielony ład - szansa czy wyzwanie dla polskiego rolnictwa?
04:24
11,164FaniLubię
4,567ObserwującyObserwuj
3,359ObserwującyObserwuj
5,950SubskrybującySubskrybuj

Kiła kapusty – problem globalny?

Zwalczanie chorób jest bardzo istotnym aspektem współczesnej agrotechniki rzepaku. Każdy rok charakteryzuje inny przebieg warunków pogodowych i nie zawsze są widoczne te same problemy....

Obserwuj nas na INSTAGRAMIE